Xã Sông Phan trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Hội khuyến học xã Sông Phan đã tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và học bổng Khuyến học cho học sinh nghèo, khó khăn hiếu học ở xã trong năm học 2014 – 2015.Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Hội khuyến học xã Sông Phan đã tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và học bổng Khuyến học cho học sinh nghèo, khó khăn hiếu học ở xã trong năm học 2014 – 2015.

 


 

Tổng số học bổng được trao trong đợt này là 46 suất, với tổng số tiền 34.500.000 đồng. Trong đó, học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” có 11 suất, gồm 05 suất cho sinh viên, mỗi suất 2.000.000đ; 08 suất cho học sinh mỗi suất 1.000.000đ. Học bổng Khuyến học 33 suất, mỗi suất trị giá 500.000đ.
                                                                                                                                                

Lê Thị Thu Mai


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)