Phan Thiết triển khai cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2015

Sáng ngày 16/4/2015, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thành phố Phan Thiết đã mở hội nghị tổng kết cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2014 và ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động năm 2015.Về tình hình hoạt động của BCĐ năm 2014, hội nghị đã thống nhất  đánh giá: Năm 2014, từ thành phố đến các phường, xã, BCĐ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã được củng cố, kiện toàn và đều có kế hoạch triển khai cuộc vận động.

 

Tuy nhiên, việc triển khai cụ thể, hầu hết Ban chỉ đạo các phường, xã hoạt động ít hiệu quả mà chủ yếu là giao cho Hội khuyến học triển khai vận động. Riêng phường Đức Nghĩa, BCĐ giao chỉ tiêu cho các chi bộ khu phố triển khai vận động và nộp tiền về BCĐ để trao học bổng  theo kế hoạch của thành phố.

 

Về kết quả tổ chức vận động và quản lý Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2014. Nhìn chung, năm 2014, từ thành phố đến phường, xã đã có nhiều cố gắng triển khai cuộc vận động, nhờ đó đã kịp thời xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên gia đình nghèo, học tập khá, giỏi là 2.159 suất, số tiền 1.197.836.000 đồng. Trong đó, học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” là 371 suất, tổng số tiền 450.800.000 đồng.                                    


Tại Hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các phường, xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2015 với mục tiêu chung là phấn đấu vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2015 đạt trên 3,4 tỉ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ cấp thành phố và các phường, xã đạt 765 triệu đồng. Cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 178 suất (2 triệu đồng/suất). Trong đó thành phố cấp 80 suất; phường, xã 98 suất./. 


                                                                                                                                     LMC
 

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM 2015

 

 


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)