THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KÊU GỌI ỦNG HỘ CUỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" NĂM 2015

Ngày 31/5/2016, Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã có Thư kêu gọi ủng hộ cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" ở tỉnh, nội dung Thư như sau:

Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)