Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2015

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh về kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở các địa phương trong tỉnh năm 2015. Ban chỉ đạo tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động ở các huyện Tuy Phong, Đức Linh, thị xã  La Gi và Thành phố Phan Thiết.Tại các địa phương nói trên, trước khi làm việc với  Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện, các Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế, ngẫu nhiên một số gia đình học sinh, sinh viên ở các phường, xã được Ban Chỉ đạo tỉnh cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2015. Qua kiểm tra, tất cả các trường hợp các em được địa phương chọn, đề nghị Tỉnh cấp học bổng đều đúng đối tượng theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh  (thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; các em đều học đạt loại khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt). Các trường hợp được kiểm tra, các em đều đã nhận được học bổng của Ban chỉ đạo tỉnh cấp năm 2015.


Các Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả  thực hiện cuộc vận động trong năm 2015; đồng thời kiểm tra hồ sơ xét cấp học bổng và chứng từ thu, chi quỹ trong năm 2015.


Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo các địa phương đều triển khai thực hiện có kết quả cuộc vận động trong năm 2015. Trong đó, đã vận động quỹ và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” vượt chỉ tiêu tỉnh giao; công tác quản lý, sử dụng quỹ thực hiện đúng theo quy định; việc xét, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ thủ tục theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh./.

                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH KIỂM TRA Ở CÁC HUYỆN

 

 

 

KIỂM TRA THỰC TẾ GIA ĐÌNH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HB

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)