Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017
Ngày 11/5/2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động năm 2016 và triển khai  kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2017.

Năm 2016, tổng giá trị vận động quỹ Khuyến học trong toàn tỉnh đạt 30.578.694.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tổ chức vận động đạt 17.776.454.858đ. Trong đó, ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức đợt vận động tập trung trong 2 tháng và tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” vào tối 26/8/2016. Kết quả, đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền là 2.435.730.826 đồng, đạt 143% kế hoạch, tăng 130.447.000 đồng so với năm 2015.

Ở cấp huyện, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã vận động đạt tổng trị giá 4.174.808.171đ (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản quỹ cấp huyện là 2.944.026.510đ, đạt 142% kế hoạch.
 
Ở cấp xã, Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã vận động đạt tổng trị giá 11.165.915.861đ (kể cả hiện vật). Trong đó, vận động ủng hộ bằng tiền là 2.701.735.000đ.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã cấp 2.393 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng số tiền là 4.335.150.000 đồng. Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cấp 382 suất, trị giá 1.429.750.000đ; Ban Chỉ đạo cấp huyện cấp 765 suất, trị giá 1.309.000.000đ; Ban Chỉ đạo cấp xã cấp 1.246 suất, trị giá 1.596.400.000đ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – TBXH, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn, UBMTTQVN tỉnh… đã vận động các các đơn vị, các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội khác trực tiếp trao 4.975 suất học bổng, 114 xe đạp, 38.879 quyển vở và cặp học sinh, 9.427 phần quà… với tổng trị giá trên 1.715.226.000 đồng; phối hợp với nhà trường vận động 841 em học sinh bỏ học trở lại lớp.
 
Ngoài học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo các cấp xét cấp cho học sinh, sinh viên; Hội Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã cấp 9.784 suất học bổng Khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng trị giá 4.943.056.000đ (trong đó cấp tỉnh 662 suất; cấp huyện và xã 9.122 suất). 
    
Kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2017, ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh sẽ tổ chức đợt vận động tập trung từ tháng 6 đến tháng 8/2016, phấn đấu đạt 1.800 triệu đồng và phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận tổ chức truyền hình trực tiếp buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vào tối 25/8/2017. Đồng thời, xét cấp 450 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” (tăng 50 suất so với năm 2016. 

Cấp huyện, phấn đấu vận động tiền mặt vào Quỹ đạt 2.060 triệu đồng và cấp 575 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”. Ở cấp xã, định hướng phấn đấu mỗi xã vận động để cấp bình quân 10 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 01 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động năm 2016. Đó là, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh và 01 cá nhân là phóng viên Nguyễn Thị Thanh Hải ở Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận./.
                                                                                                 Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

Đ/c Phạm Quỳnh Châu - CT Hội KH tỉnh, Phó Trưởng Ban TT BCĐ tỉnh báo cáo tại HNĐại biểu dự Hội nghịCác đại biểu phát biểu thảo luận

Đ/c Phan Thanh Chính - Phó Ban Dân vận, Phó Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu tại HN
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắcCác tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)