Tánh Linh thực hiện có kết quả Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017
Năm 2017, thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh, Ban chỉ đạo huyện Tánh Linh đã triển khai có kết quả Cuộc vận động ở huyện.

Để thực hiện tốt cuộc vận động ở địa phương, Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1250/UBND-VX ngày 24/7/2017 chỉ đạo về vận động xây dựng quỹ Khuyến học“Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017; tham mưu Chủ tịch UBND huyện có Thư gởi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… ở trong và ngoài địa phương, kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể triển khai công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, tổ chức vận động xây dựng quỹ và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017; phân rõ chỉ tiêu cấp học bổng cho học sinh; phân công công  việc cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi hướng dẫn, phụ trách địa bàn…

Trên cơ sở kế hoạch chung đã triển khai, Ban Chỉ đạo huyện phối hợp với Trung tâm Thiện chí xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức mít ting, diễu hành “Ngày hội gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học” năm 2017 ở 14/14 xã, thị trấn. Các thành viên Ban Chỉ đạo như: Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn… triển khai công tác phối hợp theo ngành dọc của tổ chức mình, có hình thức, biện pháp cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động ở địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, vận động thầy, cô giáo, cha mẹ học sinh tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Phòng Văn hóa thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dành thời lượng tuyên truyền về cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện, đưa tin về những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, thông qua đó vận động đóng góp ủng hộ quỹ của huyện. Ở mỗi xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo đều có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện cuộc vận động năm 2017.

Nhờ công tác triển khai tỷ mỉ, chu đáo; công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả, nên cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở huyện Tánh Linh năm 2017 đạt kết quả. 

Cụ thể là, vận động quỹ 2 cấp huyện và xã đạt 1.275.103.500 đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, cấp huyện vận động 840.070.500đ; cấp xã vận động 435.033.000đ. Riêng nguồn tiền mặt ủng hộ quỹ cấp huyện, do Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện vận động đạt 335.070.500đ, đạt 167,5% kế hoạch của tỉnh. 

Thông qua nguồn quỹ được vận động, năm 2017 huyện Tánh Linh đã cấp 1.644 suất học bổng cho học sinh, sinh viên ở địa phương. Trong đó, ở cấp xã cấp 431 suất, trị giá 167.750.000đ; cấp huyện cấp 1.213 suất, trị giá 853.250.000đ (có 413 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 353.250.000đ).
 
Có thể nói, năm 2017 Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tánh Linh đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động ở huyện. Thông qua đó, đóng góp tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo tinh thần Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và góp phần thực hiện có kết quả Kế hoạch của UBND tỉnh ở địa phương./.
Trần Trung

MỘT SỐ HÌNH  ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)