Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2017
Ngày 07/02/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động năm 2017 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2018.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh. Các đồng chí đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy; Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng và THPT trên địa bàn tỉnh…

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh tại Hội nghị đã nêu rõ: Trong năm 2017 toàn tỉnh đã vận động vào Quỹ Khuyến học 3 cấp trên 34,5 tỷ đồng, đạt 226% Kế hoạch vận động và tăng 3,9 tỷ đồng so với năm 2016. Quỹ 3 cấp đã chi 31,14 tỉ bằng 90,7% tổng nguồn vận động mới trong năm và tăng 2,9 tỉ so với năm 2016. Bao gồm các khoản chi cụ thể như: 
Đã cấp 13.780 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền trên 11,2 tỷ đồng. (Có 3.733 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" với tổng trị giá trên 5,5 tỉ đồng). Hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 53.085 suất, với số tổng số tiền trên 11,9 tỷ đồng; Khen thưởng học sinh giỏi 68.206 suất, trị giá 6,1 tỷ đồng; Hỗ trợ thầy cô giáo gặp khó khăn 652 suất, trị giá 159 triệu đồng.Trong đó, riêng Quỹ cấp tỉnh đã 2,2 tỉ đồng để cấp 1.221 suất học bổng, trong đó có 832 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"; hỗ trợ xây 2 bếp ăn cho 2 nhà trẻ mẫu giáo bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đông Giang, La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc).
Tồn quỹ Khuyến học toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2017 là 26,7 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh 10,3 tỷ, cấp huyện 8,5 tỷ, cấp xã 7,8 tỷ.

Năm 2017 là năm Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" đạt kết quả cao nhất trong 7 năm qua, kể cả về vận động quỹ và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học; khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ thầy cô giáo gặp khó khăn và cả tồn quỹ.

Cũng tại Hội nghị, đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả chung 7 năm thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh.

7 năm (từ năm 2011 – 2017), toàn tỉnh đã vận động đạt tổng trị giá 183 tỷ đồng (kể cả hiện vật). Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã vận động quỹ cấp tỉnh 22,4 tỷ đồng; Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã vận động 161 tỉ. Toàn tỉnh đã chi 163 tỷ đồng bằng 88% tổng số tiền vận động được. Trong đó: Quỹ cấp tỉnh đã chi 13,1 tỷ; Quỹ cấp huyện, xã chi trên 150 tỷ đồng. Nội dung chi Quỹ Khuyến học 7 năm qua cụ thể là: Cấp học bổng cho học sinh nghèo 111.559 lượt suất, với số tiền trên 57,2 tỉ đồng. Trong đó, riêng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” là 14.232 suất, với tổng số tiền trên 26,5 tỷ đồng (Cấp tỉnh 2.940 suất, trị giá trên 8,2 tỷ đồng; Cấp huyện và xã 11.292 suất, trị giá trên 18,3 tỷ). Hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học 134.000 lượt suất với số tiền 22,5 tỷ đồng. Khen thưởng học sinh giỏi 438.000 lượt suất với số tiền 35 tỷ đồng. Hỗ trợ thầy, cô giáo 13.700 lượt suất với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” qua 7 năm được triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn tỉnh đã chứng tỏ, đây là cuộc vận động phù hợp với ý Đảng – Lòng dân. Đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia ủng hộ ngày càng nhiều của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với hình thức cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp: Học bổng này được cấp dài hạn, cấp với mức cấp cho học sinh Tiểu học là 01 triệu đồng/năm; THCS là 02 triệu đồng/năm; Trung học phổ thông 3,5 triệu đồng/năm; sinh viên có học lực khá 4 triệu đồng/năm, học lực giỏi 5 triệu đồng/năm, học lực xuất sắc 7 triệu đồng/năm. Học bổng được cấp đến khi sinh viên tốt nghiệp ra để có nghề nghiệp. Đó là điều kiện giúp các em tìm kiếm công ăn việc làm khi vào đời. Với việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, động viên khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ thầy cô có hoàn cảnh khó khăn nói trên, được Ngành Giáo dục và Đào tạo đánh giá cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã góp phần kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm ở cả 3 cấp học trong toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả của cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh những năm qua; biểu dương Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp và các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể… đã triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện có kết quả cuộc vận động trong toàn tỉnh; biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động trong những năm qua. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục là: Công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, chưa sâu rộng, chưa thường xuyên liên tục; chưa theo dõi, nắm chắc được đối tượng học sinh, sinh viên nhận học bổng trong suốt quá trình học cho đến khi ra trường có việc làm; còn có những địa phương làm theo thời vụ, phong trào. Để cuộc vận động tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động ngay từ đầu năm; cần quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên và toàn dân để mọi người hưởng ứng, tham gia. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Ngành Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới công tác dạy và học; làm tốt công tác theo dõi đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để có hướng giúp đỡ kịp thời. Công tác quản lý quỹ phải bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát. Ban Chỉ đạo tỉnh cần nghiên cứu đổi mới phương pháp, nội dung vận động, hàng năm triển khai vận động ngay từ đầu năm; việc tham gia ủng hộ trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, nhưng Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động hàng năm ở các địa phương cho phù hợp.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2018; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 01 cá nhân đã có nhiều thành tích thực hiện cuộc vận động năm 2017.
                                                                                                                                                                 Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Đại biểu dự Hội nghịĐ/c Nguyễn Hoài Anh - Trưởng BCĐ tỉnh khai mạc Hội nghị


Đ/c Phạm Quỳnh Châu - CT Hội KH, Phó trưởng BCĐ trình bày báo cáo 


Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


 Các đại  biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểuCác tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)