Thư cảm ơn của học sinh được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" được triển khai thực hiện ở tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến nay. Kết quả trong toàn tỉnh đã vận động ủng hộ tổng trị giá trên 183 tỷ đồng (kể cả hiện vật).


 Thông qua nguồn quỹ được vận động, Ban Chỉ đạo các cấp đã chi 163 tỷ đồng để cấp học bổng và hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, trong đó cấp học bổng 111.559 lượt suất, với số tiền là 57,2 tỉ đồng. Riêng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” là 14.232 suất, với tổng số tiền trên 26,5 tỷ đồng. 

Ban Biên tập xin trích giới thiệu Thư cảm ơn của một số em đã được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"

1. Thư của em Phan Anh Luân, SV Đại học Sư phạm TP HCM


Sinh viên Phan Anh Luân
2. Thư của em Nguyễn Cao Trường, sv Đại học Đà Lạt


Hình em Nguyễn Cao Trường


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)