Phan Thiết trao 86 triệu đồng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”
Được sự phân bổ và ủy nhiệm của Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 24/5/2018 Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II năm học 2017-2018 cho các em học sinh, sinh viên thành phố.


Trong đợt này, có 46/53 em học sinh, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học thuộc hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập đạt loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của học kỳ I năm học 2017-2018. Mỗi suất học bổng đối với sinh viên đại học 04 triệu đồng, nếu học lực đạt loại giỏi 05 triệu đồng, xuất sắc 07 triệu đồng, đối với học sinh THPT 3,5 triệu đồng, nếu học lực đạt loại giỏi 04 triệu đồng và được trao làm hai lần, mỗi học kỳ ½ suất.
 
Đợt này có 01 sinh viên đạt học lực loại xuất sắc là nhận 3,5 triệu đồng/suất; 4 em có học lực loại giỏi là nhận 2,5 triệu đồng/suất và 39 học sinh THPT mỗi em nhận nửa suất trị giá: 1.750.000 đồng/suất. Tổng số tiền là 86 triệu đồng; đây là số tiền được tỉnh phân bổ từ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh Bình Thuận cho Phan Thiết./.
                                                                                     
                                              Lương Minh Châu
 Hội khuyến học TP. Phan Thiết
HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)