Hội Khuyến học thị xã La Gi trao học bổng và khen thưởng học sinh giỏi năm 2018
Sáng ngày 23/5/2018, tại Hội trường UBND thị xã La Gi, Hội Khuyến học thị xã  đã tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” học kỳ II năm học 2017-2018 và tuyên dương khen thưởng học sinh THCS đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Buổi lễ trao học bổng và khen thưởng học sinh giỏi của Hội Khuyến học thị xã năm nay có sự hiện diện của  đồng chi Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo của các cơ quan, đoàn thể trong thị xã và những nhà tài trợ lâu dài cho Quỹ Khuyến học thị xã đến dự và trao học bổng...

Trong buổi lễ đã trao 20 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh với số tiền là 35.250.000 đồng; 96 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của thị xã và 02 suất hoc bổng “Sinh viên nghèo hiếu học” của nhà tài trợ, mổi suất là số tiền học phí của mỗi học kỳ của Trường Cao đẳng mà sinh viên đang theo học; các suất học bổng này được tài trợ liên tục cho đến khi học xong Cao đẳng.
 
Năm học 2017-2018, các trường Trung học cơ sở của thị xã La Gi có 86 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tổ chức,  được Hội Khuyến học thi xã tuyên dương khen thưởng trong buổi lễ này.
Tổng số tiền cấp học bổng và khen thưởng đợt này là 125.280.000 đồng được trích từ Quỷ Khuyến học của Hội Khuyến học thị xã La Gi thông qua cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban chỉ đạo thị xã.

Lê Văn Phượng
Hội Khuyến học thị xã La Gi

HÌNH  ẢNH BUỔI LỄ


                                               Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)