Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018 và triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2019
Ngày 27/11/2018, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2018 và bàn Kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2019.


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã thảo luận, tham gia ý kiến, thống nhất về nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc vận động năm 2018 và Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019; xét khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2018.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, năm 2018 tổng giá trị vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” 3 cấp trong tỉnh đạt trên 35 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức vận động đạt trên 10 tỷ đồng. Riêng ủng hộ bằng tiền mặt vào quỹ cấp tỉnh và huyện đạt trên 7,8 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo cuộc vận động 3 cấp đã cấp 3.134 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng trị giá trên 4,914 tỷ đồng. Hội Khuyến học các cấp đã cấp 10.511 suất “Học bổng Khuyến học” cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng, tăng 898 suất/1,2 tỷ đồng so với năm 2017. Hỗ trợ học sinh nghèo 58.336 suất, với tổng trị giá 12,8 tỷ đồng, tăng 6.651 suất/1,1 tỷ đồng so với năm 2017. Khen thưởng học sinh giỏi 60.158 suất, trị giá 6,2 tỷ đồnt; hỗ trợ thầy cô giáo 779 suất, trị giá 227 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 1,4 tỷ đồng…   

Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019, phấn đấu vận động quỹ và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đạt mức bằng và cao hơn năm 2018. Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2018.   
Trần Trung
  
                                                                                        


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)