Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012

Hội Khuyến học thị xã La Gi vừa tổ chức tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Trong năm 2012, hoạt động công tác Khuyến học ở thị xã La Gi đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, kết quả quả thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”; phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội, thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, thôn, khu phố khuyến học”; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ nhà trường; phối hợp và vận động nhân dân tham gia học tập và xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.Tính đến cuối năm 2012, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã phát triển được 9.714 hội viên, tăng so với cuối năm 2011 là 1.764 hội viên, duy trì tốt hoạt động của 142 chi hội khuyến học ở địa bàn dân cư, trường học, cơ quan Mặt trận xã. Tăng cường vận động nhiều gia đình đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học, bình xét cuối năm đã có 6.320 hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”. Hội Khuyến học La Gi cũng đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, thôn khu phố khuyến học giai đoạn 2008-2012; biểu dương khen thưởng nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu của thị xã. Đồng thời, đã cùng với Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã mở rộng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng để đẩy nhanh việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Quỹ học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đã cấp cho hơn 3.698 suất học bổng, với số tiền gần 1, 2 tỷ đồng; phát huy hiệu quả, hỗ trợ kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Hội Khuyến học thị xã cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể hội viên và tổ chức Hội. Trong năm đã có 25 cá nhân, 17 tập thể được UBND thị xã, tỉnh và Thị Hội tuyên dương khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phong trào khuyến học của thị xã ngày càng mở rộng, có hiệu ứng tác dụng đến nhận thức của nhân dân trong việc giáo dục, động viên con cháu học tập tốt; xây dựng gia đình hiếu học, phát triển mạnh dòng họ hiếu học, từng bước xây dựng được thôn, khu phố khuyến học trong địa bàn dân cư.

Tại buổi lễ tổng kết, Hội Khuyến học thị xã cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ tiêu giao của UBND thị xã và Hội Khuyến học tỉnh; trên cơ sở đó, đã phân bổ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho các cấp Hội trong thị xã. Các Hội Khuyến học xã, phường đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu nâng cao thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

HỘI KHUYẾN HỌC THỊ XÃ LA GI


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)