Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng

Thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hải, thị xã La Gi hợp đồng liên kết đào tạo với Trung tâm dạy nghề thị xã La Gi đã chiêu sinh mở các lớp ngắn hạn với thời gian chuyển giao và đào tạo 2 tháng. Ngày 22/03/2013 đã kết thúc và bế giảng 2 lớp học:Lớp 1 - Khóa lắp ráp, sửa chữa máy vi tính: số lượng học viên ra lớp: 18, đạt kết quả sau kiểm tra 15 học viên, tỷ lệ đạt 83,3%.

Lớp 2 - Khóa kỹ thuật trồng và chăm sóc thanh long theo tiêu chuẩn VIETGAP: số lượng học viên ra lớp: 45, kết quả sau kiểm tra đạt 45 học viên, tỷ lệ: 100%.

Chương trình vẫn còn đang tiếp tục thực hiện.

Trương Văn Hải

Hội khuyến học Tân Hải


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)