Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý
Ngày 15 tháng 04 năm 2013, tại Ban quản lý Cảng Phú Quý, Chi hội Khuyến học ra Cảng Phú Quý đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2015.


 
Về dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Thanh Hoà - Bí thư chi bộ, Giám Đốc Cảng Phú Quý; đồng chí Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện Phú Quý và có mặt của 32/44 Hội viên ưu tú.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo, đặc biệt chú trọng vào phương hướng, mục tiêu hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thị Thanh Hoà - Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng Phú Quý đã phát biểu chỉ đạo, động viên với mong muốn BCH khoá mới cố gắng phấn đấu nhiệt tình trong công tác khuyến học, khuyến tài, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí còn nhấn mạnh: Muốn công tác khuyến học, khuyến tài thực sự phát triển thì phương hướng trong thời gian tới các đồng chí trong BCH nói chung và mỗi hội viên trong chi hội nói riêng cần phải thực hiện tốt Chỉ thị số 11 CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08/01/2008 của Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí đã vào Ban chấp hành Chi hội Khuyến học khoá mới, nhiệm kỳ 2013 – 2015 (đồng chí Đặng Thị Tình Người giữ chức vụ Chi hội trưởng) và bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội khuyến học cấp trên. Đại hội cũng đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.
Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội, mỗi hội viên đều hưởng ứng nhiệt tình và hiểu rằng, để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống thì mỗi hội viên cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Với tinh thần làm việc nghiêm túc có hiệu quả, Đại hội chi hội Khuyến học Cảng Phú Quý đã thành công tốt đẹp!
                    Trần Thị Thanh Hiền  
 

Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)