TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2013

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh, từ quý II/2013 đến nay, Hội Khuyến học thị xã Lagi, huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học cho 239 cán bộ Hội cấp cơ sở, phần lớn là các chi hội trưởng
 Trong đó, lớp ở Lagi có 96 học viên, Hàm Thuận Bắc 93 học viên, Hàm Thuận Nam 50 học viên. Nội dung tập huấn gồm các bài: Những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tính chất, nguyên tắc tổ chức của Hội Khuyến học Việt Nam và quy chế về tổ chức, hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận; sự ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động của quỹ khuyến học; những quy định về công tác thi đua khen thưởng. Thời gian lớp tập huấn ở Lagi và Hàm Thuận Bắc là 1 ngày, Hàm Thuận Nam 2 ngày.
 Lớp tập huấn công tác khuyến học ở Hàm Thuận Nam
Phần lớn số cán bộ được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội lần này là những đồng chí mới được bổ sung làm chủ tịch Hội Khuyến học chuyên trách ở cấp xã theo tinh thần Công văn số 2358/UBND-SNV, ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và chi hội trưởng khuyến học các thôn, khu phố. Qua tập huấn, anh em hiểu rõ hơn tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học, Hội có tính chất xã hội đặc thù nói chung và được cụ thể hóa ở các cấp hội trong tỉnh. Thấy rõ cơ sở Hội là nền tảng của hệ thống Hội Khuyến học và sức mạnh của Hội bắt nguồn từ cơ sở; trong đó các chi hội có vị trí rất quan trọng, là đơn vị hành động, là nơi trực tiếp với hội viên, là nơi thực hiện các chủ trương công việc của hội gắn liền với tâm tư, nguyên vọng, đời sống của hội viên và cộng đồng xã hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Hội là phải tập trung phát triển quỹ khuyến học, vì quỹ hội được coi là xương sống của Hội, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Hội.
          Tuy nhiên, trong các lớp học nêu trên cũng còn nhiều ý kiến cho rằng vừa qua công tác khuyến học ở cơ sở chưa được cấp ủy và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; một số nơi cán bộ thường thay đổi, kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm ở nhiều xã còn thấp, không đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh và còn nhiều chi hội trưởng chưa được cấp bảo hiểm y tế để động viên anh, chị em yên tâm công tác.
          Hội Khuyến học các huyện, thành phố còn lại đang xúc tiến các mặt công tác chuẩn bị để mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học vào cuối quý 3 và quý 4/2013 để đảm bảo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
                                                                                                     Văn Thiệu

Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)