Sinh hoạt thường kỳ ở Ban Khuyến học Cảng Phú Quý

Sáng ngày 29/7/2013, Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã tổ chức sinh hoạt toàn thể hội viên với nội dung quán triệt các văn bảnChỉ thị số 11 CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;
Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 8/1/2008 của Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
Công văn số: 02/CV-KHPQ ngày 20/2/2013 về việc gửi tin, bài, hình ảnh đăng tải trên Website Hội Khuyến học tỉnh để hội viên tham gia viết tin, bài mà ban hoạt động.
 Sau khi quán triệt các văn bản trên, đồng chí Đặng Thị Tình Người nhắc lại 7 chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý nhiệm kỳ (2013-2015) đã đề ra để tất cả hội viên cố gắng phấn đấu:
- Lãnh hội sự chỉ đạo của Chi bộ, chính quyền, hội cấp trên phấn đấu đạt kết quả thiết thực trong phong trào khuyến học đã đề ra.
- Xây dựng hội đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm;
- Xây dựng chỉ tiêu gia đình hiếu học trên 80% tổng số gia đình hiện có;
- Xây dựng quỹ khuyến học đạt từ 10 triệu/năm;
- Xây dựng phong trào học tập cho CB-CNV, con em hội viên (theo cấp bậc học); 100% con em hội viên trong diện tuổi đều được tới trường;
- 100% cán bộ, hội viên được tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- 100% hội viên được cấp phát thẻ hội viên.

                                                                                                  Đặng Thị Tình Người
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)