Hội Khuyến học xã Hòa Thắng tổ chức tuyên dương học sinh khá, giỏi

Nhằm động viên các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, hàng năm Hội Khuyến học xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) luôn duy trì công tác tổ chức khen thưởng đối với các em học sinh, sinh viên đạt danh hiệu khá, giỏi.Năm học 2012-2013 Hội Khuyến học xã đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho 242 em đã được nhà trường chứng nhận là học sinh, sinh viên khá, giỏi. Trong đó, có 01 sinh viên đạt loại giỏi, 01 sinh viên đạt tiến tiến. Đối với cấp III có 06 em đạt loại giỏi và 26 em đạt tiên tiến. Học sinh từ Mẫu giáo đến cấp I, II có 208 em đạt loại giỏi. Tổng giá trị khen thưởng là: 22.110.000đ.
Là một vùng nông thôn có mặt bằng dân trí còn thấp, việc khen thưởng kịp lúc của Hội Khuyến học xã là một nguồn động viên để các em tích cực hơn trong việc học tập nâng cao kiến thức, phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

                                                                                                                                                                                               Mai Thành Lập             
Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Thắng

 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)