Phan Thiết tập huấn quản lý Quỹ Khuyến học

Đây là lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ thành phố đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ Khuyến học đúng mục đích, đúng qui định hiện hành của nhà nước, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra.Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2013, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức  lớp tập huấn nghiệp vụ vận động, quản lý và sử dụng Quĩ khuyến học, khuyến tài. Đây là lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ thành phố đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ Khuyến học đúng mục đích, đúng qui định hiện hành của nhà nước, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra.
Về dự lớp tập huấn này có gần 160 đồng chí gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các phường, xã; Hội đồng quản lý Quỹ, Ban giám đốc Quỹ, Ban kiểm soát, Kế toán, Thủ quỹ của Quỹ Khuyến học từ thành phố đến phường, xã, ban khuyến học các Trường THPT. Lớp tập huấn do Thường trực Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận hướng dẫn nội dung./.

                                                                                                               Ngọc Minh
                                                                                          Hội khuyến học TP. Phan Thiết
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)