Trung ương Hội KHVN tổ chức quán triệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Ngày 16/11/2013 tại Thành phố Vũng Tàu, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học 15/20 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ (từ Bình Thuận trở vào) và các tỉnh miền Tây Nam Bộ (vùng đồng bằng Sông Cửu Long). Giáo sư, tiến sỹ Phạm Tất Dong và Phó Giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Toản – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã chủ trì Hội nghị này.

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 đã đi vào những vấn đề rất cơ bản của xã hội học tập theo cách hiểu chung của thế giới (một xã hội thực hiện học tập suốt đời trên cơ sở xây dựng một nền giáo dục có 2 hệ thống giáo dục liên kết, hỗ trợ, liên thông: Hệ giáo dục ban đầu và hệ giáo dục tiếp tục).

Sau khi nghe quán triệt nội dung Đề án theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giới thiệu Đề án thành phần số 7 về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2014 – 2020”; 2 Bộ tiêu chí đánh giá về “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến.

                                                                                          

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã đánh giá cao công tác biên soạn Đề án và các Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu về “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Đề án và các Bộ tiêu chí này. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi, khó khăn khi triển khai thực hiện ở cơ sở; đồng thời góp ý, đề nghị Trung ương Hội về những nội dung cụ thể cần rút gọn, chỉnh sửa trong Đề án và các Bộ tiêu chí đánh giá.

Trong phát biểu tổng kết Hội nghị, PGSTS Phạm Tất Dong đã trình bày, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu đã đề cập. Đây là Đề án cấp Nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến đóng góp Đề án thành phần số 7. Đồng thời, Trung ương Hội KHVN đề nghị trong tháng 12/2013, các tỉnh, thành Hội tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý gởi về Văn phòng Trung ương Hội KHVN để trình Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa các bộ tiêu chí đã được trình bày tại Hội nghị./.
                                                                                                        Trần Trung
                                                                                          Hội Khuyến học Bình Thuận


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)