Kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2013 ở TP Phan Thiết
Trao học bổng TBCEĐT năm học 2013 - 2014

Năm 2013, tình hình chung tuy có những chuyển biến tiến bộ, song vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tậpTuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp giữa các Ban, Ngành, Mặt trận và các Đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ khuyến học từ thành phố đến phường, xã, phòng, ban, trường học.... nên kết quả công tác khuyến học năm 2013 của thành phố Phan thiết nhìn chung đạt khá toàn diện trên các mặt.

Nổi rõ nhất là: Đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế XH, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quĩ Khuyến học, Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” tạo điều kiện giúp đỡ cho học sinh nghèo hiếu học có điều kiện để tiếp tục đến trường học tập.

Hội khuyến học cũng thường xuyên tuyên truyền vận động để phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội. Năm 2013 đã phát triển thêm được 01 chi hội khuyến Dòng họ tại phường Mũi Né, nâng tổng số chi hội hiện có 265 cơ sở. Phát triển mới 3.060 hội viên, nâng tổng số Hội viên hiện có đến tháng 12 năm 2013 là 16.223 hội viên, đạt tỉ lệ 30% so với hộ dân của địa phương. Tổ chức phát động 12.255 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”; Riêng xây dựng thôn, khu phố khuyến học, đã có 18/1/8 phường, xã đăng ký với 20 khu phố, thôn. Tính đến nay, đã có 10.780 hộ được công nhận GĐHH, đạt 135% so với kế hoạch. Đối với xây dựng khu phố, thôn khuyến học, đến nay có 10 khu phố, thôn được công nhận khu phố, thôn khuyến học.
 
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng có nhiều cố gắng, nhiều Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp để tổ chức các lớp nghiên cứu Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; bồi dưỡng công tác Hội, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt...... Một số Trung tâm đã biết vận dụng điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động tại địa phương rất thiết thực, như TTHTCĐ xã Tiến Thành mở lớp bồi dưỡng nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, bồi dưỡng tiếng Anh giao dịch phổ thông.... được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia học tập, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trong năm 2013 các TTHTCĐ phường, xã đã mở được. 2.017 lớp, với 13.382 lượt người tham gia học tập. Thu từ hoạt động mở lớp được 15.560.000 đồng

 Tuy tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các Đoàn thể từ thành phố đến phường, xã; đặc biệt là sự năng nổ, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ Hội khuyến học; linh hoạt trong hình thức vận động, nên trong năm 2013 vận động xây dựng Quĩ khuyến học, khuyến tài của thành phố đạt kết quả khá.

 Trong năm, đã vận động được 4.859.697.832 đồng, đạt 324% kế hoạch của tỉnh giao. Nhờ đó đã tiến hành trao học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt kịp thời. Trong năm, Quĩ khuyến học, “Tiếp bước cho em đến trường” từ thành phố đến các phường, xã đã chi tổng số tiền là: 4.462.892.570 đồng. Trong đó, cấp học bổng cho học sinh 1.960.112.355 đồng. Khen thưởng học sinh 1.378.407.100 đồng; Hỗ trợ thầy cô giáo 31.050.000đ; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 1.013.007.115đ.                                     
Hiện nay còn tồn Quĩ là 1.709.320.772 đồng. Trong đó, Quĩ cấp thành phố 911.583.847 đồng, Quĩ cấp cơ sở: 797.736.925 đồng.
 

                                                                                                        Lương Minh Châu 
                                                                                Hội khuyến học thành phố Phan Thiết

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)