Phan Thiết tổng kết công tác khuyến học năm 2013

Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Hội khuyến học thành phố đã tiến hành tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2013 và ký kết giao ước thi đua năm 2014.Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2013 tình hình chung tuy có những chuyển biến tiến bộ, song vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa các Ban, Ngành, Mặt trận và các Đoàn thể; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ khuyến học từ thành phố đến phường, xã, phòng, ban, trường học.... Nên kết quả công tác khuyến học năm 2013 của thành phố Phan thiết nhìn chung đạt khá toàn diện trên các mặt:

Tổ chức Hội và hội viên tăng lên, năm 2013 đã phát triển thêm được 01 chi hội Dòng họ khuyến học tại phường Mũi Né, nâng tổng số lên 265 chi hội, tổ chức hội đã phủ kín địa bàn Khu phố, thôn. Phát triển mới 3.060 hội viên, đạt 118% so với Kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số hội viên hiện có là 16.223 hội viên, đạt tỉ lệ 30% so với số hộ dân của địa thành phố.

Tổ chức phát động 12.255 hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, qua bình xét đã có 10.780 hộ được công nhận GĐHH, đạt 135% so với kế hoạch. Đã vận động được 13.382 lượt hội viên Hội khuyến học tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

Vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” 4.859.697832 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 324% kế hoạch tỉnh giao. Đã chi cấp học bổng tổng số 4.462.892.570 đồng. Trong đó, cấp 383 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 383 triệu đồng, đạt 255% kế hoạc tỉnh giao; cấp 6.418 suất học bổng Khuyến học cho học sinh nghèo, vượt khó học tập khá, giỏi, hạnh kiểm tốt, với số tiền là 1.960.112.355đ; Khen thưởng học sinh 17.621 suất với số tiền là 1.378.407.100 đồng; hỗ trợ giáo viên 31.050.000 đồng; Chi sửa chửa trường lớp 1.013.007.115đ.
 
Với kết quả đó, năm 2013, hội khuyến học thành phố được Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 02 Chi hội khuyến học và 03 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 05 tập thể Hội khuyến học và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội năm 2013
Tại Hội nghị, đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2014 giữa Hội Khuyến học các phường, xã với các chỉ tiêu chủ yếu là: Phát triển 3.050 hội viên mới; xây dựng gia đình hiếu học đạt chuẩn 11950 gia đình; vận động 15.200 lượt hội viên và nhân dân học tập tại các TTHTCĐ vận động quĩ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường đạt 2,8 tỷ đồng.
                                                                                                                                                                                                       L.M.C
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)