Hội Khuyến học tỉnh triển khai Đại hội Hội Khuyến học các cấp

Ngày 14/02/2014, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ III Hội Khuyến học tỉnh.Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh và các văn bản số chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh. Ngày 14/02/2014, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ III Hội Khuyến học tỉnh.

 Tham dự có các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại cuộc họp, sau ý kiến của đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã trình bày nội dung văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cấp cơ sở và cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III.

 Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí Chủ tịch Hội các huyện, thị xã, thành phố đã tham gia ý kiến bổ sung và đề nghị làm rõ thêm một số chi tiết trong nội dung hướng dẫn của Tỉnh Hội; nghiên cứu lại số lượng BCH cấp huyện, cấp xã cho phù hợp và về thời gian tổ chức, chương trình Đại hội cần linh hoạt để các địa phương, cơ sở chủ động triển khai thực hiện.

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã ghi nhận các ý kiến tham gia; thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu của Hội trong 5 năm tới và hướng dẫn them về kinh phí tổ chức Đại hội; cơ cấu, số lượng BCH các cấp, quy trình công tác nhân sự… thống nhất thời gian Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong Quý II và cấp huyện hoàn thành trong Quý III/2014.

        Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Tỉnh Hội, các huyện, thị, thành Hội có kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình để báo cáo cấp ủy, UBND cùng cấp chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thực hiện; đồng thời tổ chức thực hiện ở cấp mình theo đúng thời gian quy định./.


                                                                                                                                                                                                                                Trần Trung
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)