Trung ương Hội KHVN tập huấn xây dựng Xã hội học tập

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, trong các ngày từ 17 đén 20/3/2014, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội KHVN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chánh VP Hội Khuyến học 63/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch TW Hội KHVN và GS, TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHVN đã chủ trì Hội nghị này.
 
Tại Hội nghị, Trung ương Hội đã quán triệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo.  Nội dung của Đề án đã đi vào những vấn đề rất cơ bản của xã hội học tập theo cách hiểu chung của thế giới (một xã hội thực hiện học tập suốt đời trên cơ sở xây dựng một nền giáo dục có 2 hệ thống giáo dục liên kết, hỗ trợ, liên thông: Hệ giáo dục ban đầu và hệ giáo dục tiếp tục);

 


Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe Trung ương Hội quán triệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Đề án do Trung ương Hội KHVN xây dựng trên cơ sở phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học” trong cả nước những năm qua.  Đồng thời, giới thiệu về Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập”.
Sau khi nghe quán triệt nội dung các Đề án và Bộ tiêu chí nói trên, Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc và đóng góp ý kiến về xây dựng, hoàn thiện các Bộ tiêu chí đánh giá.

 

 Gs TS Phạm  Tất Dong - PCT TW Hội KHVN quán triệt QĐ 281/QĐ-TTg

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã đánh giá cao tâm huyết của các đ/c lãnh đạo Trung ương Hội và bộ phận biên tập đối với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam thông qua việc xây dựng Đề án, các Bộ tiêu chí đánh giá và công tác tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi, khó khăn khi triển khai thực hiện ở cơ sở;  nhất là ở những nơi tổ chức Hội còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức, năng lực đội ngũ cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ Hội các cấp còn nhiều bất cập… Đồng thời góp ý, đề nghị Trung ương Hội những nội dung cụ thể cần rút gọn, chỉnh sửa trong các Bộ tiêu chí xây dựng, đánh giá, công nhận các danh hiệu: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” bảo đảm “Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện” và sớm ban hành các mô hình mẫu về “Gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập…” để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu đã đề cập; đồng thời chỉ đạo Trung ương Hội tiếp thu các ý kiến góp ý của  các tỉnh để sớm hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá; thống nhất về hình thức triển khai Đề án ở các tỉnh, thành phố trong năm 2014 và các năm tiếp theo./.
                                                                                                                             Trần Trung
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)