Kinh nghiệm bước đầu từ Đại hội điểm Hội Khuyến học cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2019
Đại hội Hội Khuyến học thị trấn Ma Lâm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, vừa qua các huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh đã tổ chức Đại hội điểm Hội Khuyến học cơ sở để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện. 

Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và các văn bản chỉ đạo số 5166/UBND-SNV ngày 18/12/2013 và văn bản số 185/UBND-TH ngày 15/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp. Ngày 18/02/2014, Hội Khuyến học tỉnh đã có văn bản số 21-HD/KHBT, Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đảm bảo đạt cho được các yêu cầu nội dung và thời gian quy định. Ở cấp cơ sở hoàn thành Đại hội trong tháng 6, cấp huyện tháng 9/2014 và cấp tỉnh quý I/2015.

 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh, đến nay các huyện, thị, thành Hội đã có kế hoạch triển khai ở cấp mình và hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị Đại hội. Riêng thành phố Phan Thiết do UBND thành phố xây dựng kế hoạch giao trách nhiệm cho UBND các phường, xã trực tiếp chủ trì chỉ đạo Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức Đại  hội. Ở  mỗi cấp huyện đều chọn từ 1 – 2 xã, phường, hoặc thị trấn làm điểm.
 
 

Hội Khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc đã triển khai các bước chuẩn bị sớm, ngày 20/3/2014 đã tổ chức Đại hội cơ sở điểm ở thị trấn Ma Lâm; Hội Khuyến học huyện Tánh Linh tổ chức Đại hội điểm tại xã Gia Huynh vào ngày 28/3/2014.

 

Đại hội Hội Khuyến học xã Gia Huynh

Điểm nổi bật nhất của hai cơ sở vừa Đại hội điểm nói trên là, Đại hội đã đánh giá được những kết quả, hạn chế và rút ra được những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; Ban Chấp hành mới (2014 – 2019) đủ số lượng và bảo đảm về chất lượng; Nghị quyết Đại hội phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng được các chỉ tiêu thực hiện theo hướng tích cực, như:

Phát triển hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt 12% trở lên so với tổng dân số; xây dựng Gia đình hiếu học đạt 30% trở lên/tổng số hộ của địa phương và xây dựng được các mô hình Dòng họ hiếu học xuất sắc, thôn, khu phố khuyến học xuất sắc; Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng Quỹ khuyến học mỗi năm ít nhất 50 triệu đồng/cơ sở Hội. (Riêng Hội Khuyến học xã Gia Huynh huyện Tánh Linh hiện có vườn cao su gần 2 ha bắt đầu thu hoạch từ năm 2014, dự kiến trong nhiệm kỳ đến sẽ thu được 200 triệu đồng đã trừ chi phí).

 Hai cơ sở Hội vừa tổ chức Đại hội điểm nói trên, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đều dự, phát biểu chỉ đạo. Ngoài các nội dung liên quan đến Đại hội, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã đề cập đến một công việc mới mà sắp tới các cấp Hội trong tỉnh cần triển khai thực hiện. Đó là Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/QĐ –TTg ngày 20/02/2014; trong đó, vai trò của Hội Khuyến học là chủ trì tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp có kế hoạch triển khai làm điểm và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời từ năm 2016 theo Đề án 281/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Kinh nghiệm bước đầu qua hai cơ sở Đại hội điểm cho thấy: Để tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học ở cơ sở, cần có sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND cùng cấp. Đồng thời, Thường trực Hội cấp huyện cần trực tiếp làm việc với cấp ủy, UBND để thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian, nhất là về nhân sự chủ chốt BCH và Chủ tịch Hội cơ sở. Mặt khác, Chủ tịch Hội cơ sở phải tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp.

 

Điều đáng chú ý là, để Đại hội thành công, ngoài các công việc nói trên;  trong điều hành Đại hội cần bám sát kịch bản đã được thông qua tập thể và phân công công việc cụ thể cho từng người chuẩn bị kỹ, tránh lúng túng, bị động, bỏ quên, bỏ sót nội dung theo Chương trình Đại hội./.

                                                          Nguyễn Quang Ánh

             


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)