Hội khuyến học xã Thiện Nghiệp với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng ngày 24 tháng 05 năm 2014, Hội khuyến học xã Thiện Nghiệp đã mở Đại hội để tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và bàn, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019.Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự chủ động phối hợp của tổ chức Hội với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong đó, tổ chức Hội và hội viên của xã không ngừng phát triển, đầu nhiệm kỳ chỉ có 08 chi hội với với 238 hội viên, nay tăng lên 10 chi hội với 338 hội viên, đạt tỷ lệ 23% so với số hộ trên địa bàn xã. Nhờ phối hợp với Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, thôn khuyến học gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, đầu mhiẹm kỳ chỉ có 217 hộ/1.430 hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và có 203 gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình hiếu học; đến cuối năm 2013, có 476 gia đình đăng ký và có 463 gia đình được công nhận đạt chuẩn “Gia đình hiếu học”, đạt tỷ lệ 32% so với số hộ hiện có trên địa bàn.


 

Đại biểu dự Đại hội  Khuyến học xã Thiện Nghiệp

 

Là một xã nông nghiệp, đời sống của nhân dân nhìn chung vẫn còn rất khó khăn, song Hội đã tích cực vận động bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn, 5 năm qua Hội đã vận động xây dựng Quỹ Khuyến học bình quân mỗi năm gần 100 triệu đồng, nhờ đó đã kịp thời trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ sửa chửa trường lớp với tổng số tiền 389 triệu đồng.


Nhiệm kỳ đến Hội Khuyến học xã phấn đấu phát triển từ 3 đến 5 chi hội, phát triển hội viên đạt tỉy lệ 25 đến 30% so với số hộ hiện có. Phối hợp vận động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và số hộ đạt chuẩn gia đình hiếu học từ 35 đến 40% so với dân số; tích cực vận động xây dựng quĩ khuyến học, khuyến tài phấn đấu hàng năm đạt bình quân 15.000 đồng/trên 01 ngươì dân./.


                                                        Lương Minh Châu - Hội khuyến học TP.Phan Thiết

                                                                                           

                                                        


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)