Phan Thiết hoàn thành Đại hội Khuyến học cấp cơ sở
Đại hội Khuyến học phường Phú Trinh

Sau Đại hội điểm Hội Khuyến học phường Phú Trinh, Hội Khuyến học thành phố đã tiến hành rút kinh nghiệm cho 17 Hội Khuyến học phường, xã còn lại. Đến nay, đã có 16/18 phường, xã đã tiến hành Đại hội xong. Còn lại phường Đức Thắng và Đức Nghĩa xin tổ chức Đại hội vào đầu tháng 7 năm 2014.Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/KHBT ngày 18/02/2014 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III. Hội Khuyến học thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2014 chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội ở cấp phường, xã và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành mở Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019.


Để việc tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các phường, xã đạt kết quả, Hội Khuyến học thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chọn Hội Khuyến học phường Phú Trinh tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm vào ngày 29 tháng 04 năm 2014. Sau Đại hội điểm Hội Khuyến học phường Phú Trinh, Hội Khuyến học thành phố đã tiến hành rút kinh nghiệm cho 17 Hội Khuyến học phường, xã còn lại. Đến nay, đã có 16/18 phường, xã đã tiến hành Đại hội xong. Còn lại phường Đức Thắng và Đức Nghĩa xin tổ chức Đại hội vào đầu tháng 7 năm 2014.

 


 

Đại hội Khuyến học xã Thiện Nghiệp

 

Qua  Đại hội của các phường, xã có thể thấy rằng, nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội Khuyến học các phường, xã đã được chuẩn bị khá công phu, ngắn (8-10 trang), gọn, rõ cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh. Các báo cáo đã nêu bật được những mặt làm được, chưa làm được; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Về phương hướng đã nêu được dự báo tình tình hình 5 năm đến, đề ra mục tiêu chung, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Về  nhân sự, nhìn chung việc chuẩn bị nhân sự BCH mới của các phường, xã đảm bảo đúng qui trình, cơ cấu tương đối hợp lý; chức danh Chủ tịch Hội chuyên trách hầu hết đáp ứng được yêu cầu Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh đề ra. Trong 16 phường, xã đã Đại hội có 12 phường, xã có cơ cấu BCH số lượng 15 vị;  3 phường, xã có cơ cấu BCH là 13 vị; 01 xã cơ cấu BCH 13 nhưng khi bầu được 12 (Phong Nẫm). Trong 16 đơn vị đã Đại hội, có 114 ủy viên BCH cơ cấu lại; 117 ủy viên BCH mới cơ cấu; có 12 phường, xã Chủ tịch chuyên trách tái cơ cấu, 04 Chủ tịch mới cơ cấu; 16/18 Hội Khuyến học phường, xã đều có Ban thường vụ; Có 07 phường, xã cơ cấu Phó chủ tịch Hội là Phó chủ tịch UBND phường, xã; 01 xã có thêm Phó bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Hội (Thiện Nghiệp); 01 phường Phó Chủ tịch UBND là UVBCH Hội (Bình Hưng). Về tiến hành Đại hội, nhìn chung hầu hết các phường, xã tiến hành Đại hội khá nghiêm túc, đúng thời gian qui định, đơn vị tổ chức Đại sớm nhất là phường Phú Trinh (29/4/2014) 02 đơn vị cuối cùng là Đức Thắng và Đức nghĩa. Thời gian Đại hội của mỗi phường, xã là một buổi.

 


 

Trao học bổng cho học sinh trước Đại hội ở phường Mũi Né

 

Việc điều hành của các Đoàn chủ tịch Đại hội, nhờ đã được văn bản hóa, phân công cụ thể, nên khá trôi chảy. Số đại biểu chính thức dự đại hội từ 50 đến 60 đại biểu; Đại biểu khách mời hầu hết các phường, xã đều có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT, Trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể của phường, xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố, thôn dự; bình quân các Đại hội khoảng 80- 100 đại biểu. Việc tham gia thảo luận của đại biểu tại Đại hội được chuẩn bị trước từ 3-5 ý kiến nên tham luận có chất lượng. Đa số các Đại hội đều có tiết mục văn nghệ chào mừng, trao học bổng cho học sinh nghèo học tập khá, giỏi; khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm, tặng phẩm cho các ủy viên BCH không tái cử. Kinh phí cấp cho Đại hội hầu ở hầu hết các phường, xã được cấp từ 8 - 11 triệu đồng (Không tính khen thưởng, học bổng, liên hoan, văn nghệ).
                                

                                                                                 Lương Minh Châu
                                                                  Chủ tịch Hội khuyến học TP. Phan Thiết


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)