Hội thảo mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập”

Ngày 10/7/2014, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập”, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tham dự Hội thảo này.Tham gia Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học VN, các đồng chí thành viên Ban điều hành Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, CVP Hội Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận), lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Sở Giáo dục & Đào tạo của một số tỉnh, thành thuộc Cụm Khuyến học các tỉnh miền Đông Nam Bộ...


Tại Hội thảo, đồng chí Trần Tình – Phó Chủ tịch Hội KHVN, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội quán triệt mục đích, yêu cầu Hội thảo về các mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” theo Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” do Chính phủ ban hành.


Ban điều hành Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trình bày cơ sở khoa học và các căn cứ để xây dựng các tiêu chí về “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, và “Cộng đồng học tập”. Đó là, xây dựng các tiêu chí cho các mô hình trên cơ sở tiếp thu Bộ tiêu chí của các nước trên thế giới đã thực hiện xây dựng xã hội học tập; đồng thời kế thừa những tiêu chí xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học của Hội Khuyến học đang thực hiện.


Theo đó, mô hình xây dựng “Gia đình học tập” giai đoạn 2015 – 2020 gồm 4 tiêu chuẩn (về Học tập của trẻ em, Học tập của người lớn, Điều kiện học tập và Tác động, hiệu quả của học tập) và có 10 tiêu chí cụ thể của 4 tiêu chuẩn đó để các cấp Hội triển khai thực hiện. Đáng chú ý là, trong tiêu chí về điều kiện học tập thì gia đình phải quan tâm, tạo điều kiện cho việc học tập của “Con, em” và học tập suốt đời của “Người lớn” trong gia đình; gia đình có quỹ Khuyến học; có sách, báo và các phương tiện cần thiết phục vụ cho học tập của mọi người trong gia đình.


Mô hình về xây dựng “Dòng họ học tập” gồm 4 tiêu chuẩn và 10 tiêu chí. Trong đó, dòng họ phải có từ 70% trở lên số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; có 98% người lớn tuổi biết chữ, trong đó có 70% trở lên có hình thức tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời…


Mô hình  “Cộng đồng học tập” gồm 4 tiêu chuẩn và 10 tiêu chí. Trong đó, có 70% trở lên số gia đình trong thôn, khu phố được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 98% người lớn tuổi biết chữ, trong đó có 70% trở lên có hình thức tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời; có cơ sở vật chất, phương tiện (Tủ sách, Thư viện, điểm truy cập Internet…) để tạo điều kiện thuận lợi cho người lớn được học tập suốt đời.


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận nêu rõ, hiện nay ở Bình Thuận và nhiều tỉnh, thành khác đã được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; nhưng lại vướng chưa triển khai thực hiện được, do chưa có Bộ tiêu chí về “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập” của Trung ương. Vì vậy, đề nghị Trung ương Hội KHVN sớm ban hành Bộ tiêu chí và có văn bản hướng dẫn để các tỉnh, thành thực hiện.


Các đại biểu tham gia Hội thảo cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo lần 8 về tiêu chuẩn và tiêu chí của mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập”. Tuy nhiên, đề nghị Ban Điều hành Đề án cần chỉnh sửa, bổ sung một số chi tiết ở các tiêu chí cụ thể của từng mô hình. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai và bảng chấm điểm theo các tiêu chí để đánh giá; phải quy định mốc điểm bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn và có quy định về điểm liệt (những vi phạm không được công nhận, mặc dù đạt đủ số điểm) để đảm bảo chất lượng khi xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập”.

                                                                                                                                 Trần Trung
 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí Trần Tình - PCT Hội KHVN phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 
 

Toàn cảnh Hội thảo

 

                                                                                                                                                                                         

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

  


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)