Hội Khuyến học TP. Phan Thiết tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019

Sáng ngày 12/9/2014 Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự Đại hội có 112 đại biểu chính thức được Đại hội cấp cơ sở cử ra và 38 đại biểu khách mời là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ban ngành liên quan.Thực hiện Công văn số 5166/UBND-SNV ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 21/HD/KHBT ngày 18/2/2014 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Hội khuyến học Việt Nam lần thứ III. Sáng ngày 12/9/2014 Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự Đại hội có 112 đại biểu chính thức được Đại hội cấp cơ sở cử ra và 38 đại biểu khách mời là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ban ngành liên quan.


Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ II; bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến và bầu ra Ban Chấp hành mới Hội Khuyến học thành phố nhiệm kỳ III (2014 – 2019).
Về kết quả công tác Khuyến học nhiệm kỳ II, Đại hội đã thống nhất đánh giá: Năm năm qua, với khoảng thời gian không dài, trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy vậy một mặt được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể. Mặt khác là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ nhũng người làm công tác khuyến học, khuyến tài, với những con người tóc đã bạc, chân đã chùn nhưng vẫn kiên trì đi tuyên truyền, vận động tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm… Nhờ đó mà công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Phan Thiết 5 năm qua có nhiều chuyển biến rõ rệt.

 


 

BCH Hội Khuyến học TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

 

Tính chung 5 năm vận động quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền là: 15.963.798.100 đồng, tăng 360% so với nhiệm kỳ trước. Đã trao 21.387 suất học bổng, với tổng số tiền 6.141.422.242 đồng; khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt 70.539 suất, với tổng số tiền 4.239.335.825 đồng; sửa chữa trường lớp 1.785.596.115 đồng; hỗ trợ giáo viên 408.733.000 đồng; Chi khác:209.390.154 đồng. Tính đến 6 tháng đầu năm 2014 Quỹ hội từ thành phố đến phường, xã, cơ quan, trường học còn tồn 1.709.320.772đ.                                           


Đồng thời với công tác vận động xây dựng quỹ, Hội còn tập trung củng cố, phát triển tổ chức Hội, nhờ đó mà tổ chức Hội đã được phát triển đều khắp ở địa bàn dân cư, cơ quan, trường học và hoạt động ngày càng có hiệu quả, số lượng hội viên ngày càng tăng. Qua 5 năm đã phát triển mới 63 tổ chức Hội, đưa tổng số tổ lên 266 tổ chức, so với đầu nhiệm kỳ tăng 30%. Trong đó, Chi hội khu phố, thôn 131; Chi hội trường học 68; Chi hội cơ quan, ban phòng, cơ quan UBND phường 58; Chi hội đồng hương 05; Chi hội chùa, nhà thờ 03; Chi hội dòng họ 01. Số hội viên tăng nhanh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát triển mới: 10.000 hội viên, đưa tổng số hiện có 16.160 hội viên, tăng 230%. Hệ thống tổ chức và cán bộ Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, nhiều tổ chức Hội trực thuộc hoạt động ngày càng có hiệu quả.

 


 

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Đại hội

 

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, số hộ đăng ký xây dựng, số hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình hiếu học” năm sau cao hơn năm trước. Nếu như đầu nhiệm kỳ có 8.100 hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và 5.754 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình hiếu học, thì đến cuối năm 2013 đã có 13.053 hộ đăng ký và 11.103 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình hiếu học, tăng 161% số hộ đăng ký và 193% số hộ đạt chuẩn. Trong đó, số hộ đạt gia đinh hiếu học cấp thành phố 2.644; số hộ gia đình hiếu học được tỉnh hội công nhận 1344. Tại Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học thành phố lần thứ hai năm 2013, đã có 94 hộ được tuyên dương tại hội nghị.


Về phương hướng nhiệm kỳ đến (2014 – 2019), Đại hội xác định trong 5 năm đến phải tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể là: Đến năm 2019, tổ chức Hội phủ kín ở các cơ quan, ban, ngành; 2/3 Hội Khuyến học cấp xã, phường, 60% Ban Khuyến học ở khối cơ quan phòng ban - Trường PTTH đạt vững mạnh, không có yếu kém; Hàng năm phát triển mới 2.000 hội viên trở lên, phấn đấu đến năm 2019 số hội viên đạt từ 12% dân số. 100% cán bộ, hội viên được học tập, tập huấn xây dựng các mô hình học tập suốt đời. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức đăng ký và phối hợp bình xét, phấn đấu hàng năm có 70% số hộ gia đình; dòng họ được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”; 60% số thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 50% tổ chức, cơ quan,trường học,đơn vị, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập” Hàng năm Hội khuyến học thành phố cấp từ 50 suất học bổng trở lên; Hội khuyến học cấp phường, xã cấp từ 05 suất học bổng trở lên. Hằng năm vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt bình quân từ 15.000 đồng trở lên/người. Có 50% cơ sở Hội trực thuộc vận động quỹ Hội hàng năm đạt từ 50 triệu đồng trở lên. 


                                                                              Lương Minh Châu
                                                            Chủ tịch Hội khuyến học TP. Phan Thiết.
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)