Bình Thuận triển khai thí điểm xây dựng các mô hình "Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập"

Ngày 28/11/2014, tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thí điểm mô hình xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập giai đoạn 2014 – 2015.Tham gia Hội nghị có mặt lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Hội Khuyến học 10/10 huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và Hội Khuyến học 10 xã được chọn làm điểm.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã quán triệt các Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 1534/KH-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 3783/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 – 2015 và triển khai văn bản Hướng dẫn số 23-HD/KHBT ngày 17/11/2014 của Hội Khuyến học tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu, làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa; nội dung, hình thức việc “Học tập suốt đời” và chỉ đạo nội dung phối hợp của các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố với Hội Khuyến học trong việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trước mắt là tổ chức triển khai thí điểm mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” tại các địa phương trong tỉnh.

 

Theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, tỉnh chọn 4 phường xã là Xuân An (Phan Thiết); Liên Hương (Tuy Phong); Đức Hạnh (Đức Linh) và Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) để chỉ đạo làm điểm. 4 điểm này cũng đồng thời là điểm của cấp huyện; các huyện, thị xã còn lại mỗi địa phương chọn 1 phường hoặc xã triển khai làm thí điểm theo hướng dẫn của Tỉnh. Tại mỗi xã điểm sẽ chọn 1 thôn (hoặc khu phố); 1 dòng họ và một đơn vị để thí điểm các mô hình xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học,  Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập theo bộ tiêu chí mới. Thời gian làm thí điểm đến tháng 6/2015, sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm bổ sung bộ tiêu chí để Trung ương ban hành chính thức và triển khai đồng bộ trong cả nước từ năm 2016.

 

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu dự Hội nghị phát biểu, trao đổi, nêu các, nội dung, vấn đề cần làm rõ trong triển khai thực hiện. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đã nêu một số vấn đề như: Đề nghị giải thích thêm về một số tiêu chí xây dựng “Gia đình hiếu học” như: Độ tuổi đi học, không bỏ học, mức độ biết chữ…; Tiêu chí xây dựng Thôn, khu phố học tập với điều kiện phải có 70% số hộ được công nhận “Gia đình hiếu học” là khó đạt được; đề nghị làm rõ thêm về kinh phí thực hiện thí điểm các mô hình; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở cấp xã…

 

Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ trì Hội nghị đã giải đáp, làm rõ các ý kiến đã nêu tại Hội nghị. Thống nhất triển khai thí điểm các mô hình xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập ở 10 xã, phường, thị trấn trong tỉnh từ tháng 12/2014.

                                                                                                                                                                                                                                                        Trần Trung
 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)