Phan thiết Một năm với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
BCH Hội KH Thành phô nhiệm kỳ III

Năm 2014, tuy trong điều kiện chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, của các nhà hảo tâm, đặt biệt có sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã, trường học, cơ quan, nên nhìn chung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố Phan Thiết đạt được những kết quả tiến bộ, nỗi rõ nhất là. 

 Công tác Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên đạt khá, trong năm phát triển mới 2.963 hội viên đạt 102% so kế hoạch năm, nâng tổng số hội viên có đến nay là: 18.893 hội viên, đạt tỷ lệ 11,6% so với dân số; tổ chức Hội ở cơ sở sau Đại hội được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tính đến nay, tổng số cơ sở hội của Phan Thiết là 283 cơ sở (Trong đó cơ sở Hội trực thuộc thành phố 71 gồm: 40 cơ quan;18 phường, xã; 04 hội đồng hương; 06 trường THPT; 02 nhà chùa; 01 nhà thờ) Cơ sở Hội trực thuộc phường, xã 212 gồm: 131 chi hội khu phố; 18 chi hội cơ quan phường; 62 chi hội trường học, 01 chi hội dòng họ). Năm 2014, qua phân loại có 151 cơ sở Hội đạt loại Tốt, 89 cơ sở Hội đạt loại khá và 40 cơ sở đạt trung bình, không có cơ sở yếu kém. Công tác tuyên truyền, phát động đăng ký, xét bình chọn xây dựng gia đình hiếu học vượt kế hoạch đề ra. Năm 2014, đã có 13.751 hộ gia đình đăng ký gia đình hiếu học, so với năm 2013 tăng hơn 8,91%.

 
Tính đến nay đã có 11.494 hộ được công nhận GĐHH, đạt 109% so với kế hoạch và tăng hơn so với năm 2013 là 13%. Đối với xây dựng khu phố, thôn khuyến học, có 10 khu phố, thôn được công nhận khu phố, thôn khuyến học. Đặc biệt, năm nay, nhân “Ngày hội Đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc”, một số Hội khuyến học phường, xã đã vận động tiền, vật dụng học tập để trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập khá, giỏi. 


Hoạt động của các TTHTCĐ một số nơi có chuyển biến tiến bộ. Đến nay, có 14/18 TTHTCĐ Chủ tịch Hội khuyến học kiêm Phó giám đốc Trung tâm. Trong năm 2014, Hội khuyến học các phường, xã đã chủ động phối hợp với các Trung tâm để tuyên truyền vận động hội viên tham gia học tập và đã mở được 271 lớp với hơn 15.158 lượt người tham gia, đạt 101% kế hoạch, thu từ hoạt động mở lớp được 4.100.000 đồng.


Trong năm, bằng nhiều hình thức và phương pháp, Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã vận động quỹ Khuyến học, khuyến tài đạt kết quả khá cao. Tổng Quĩ vận động năm 2014 kể cả năm trước chuyển sang là 5.550.552.000đồng, nhờ đó đã kịp thời xét trao học bổng 2.159 suất với số tiền 1.197.836.000 đồng. (Trong đó, học bổng“Tiếp bước cho em đến trường” là 269 suất, tổng số tiền 435.500.000 đồng, bình quân 1,6 triệu đồng/suất); hỗ trợ học sinh nghèo 7.357suất với số tiền 1.217.628.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 16.225 suất với số tiền là  1.256.667.000đồng; hỗ trợ giáo viên 328 suất 108.970.000 đồng; Sửa chữa trường lớp với số tiền là 3.976.000 đồng; Tồn quỹ năm 2014 là 1.684.919.000 đồng; 


Tuy nhiên, nhìn chung triển khai thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014 vẫn gặp rất nhiều khó khăn; một số phường, xã phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa mạnh, hiệu quả chưa cao; còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ Khuyến học, khuyến tài hầu như không nơi nào đạt. Vận động tiền, hiện vật để hỗ trợ, khen thưởng cho học sinh nghèo hiếu học đạt khá cao, nhưng vận động trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” nhiều nơi đạt thấp. Hoạt động của TTHTCĐ một số nơi còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác khuyến học tuy có được củng cố, kiện toàn nhưng một số nơi vừa mới, vừa chưa có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, chưa chủ động tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo triển khai công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương một cách kịp thời.
 


                                                                           L.M.C

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 

Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học

 

 

Vận động xây dựng, bàn giao Trường Mầm non


 

 

Đại hội Khuyến học:

 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)