Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10

Ngày 13/5/2015, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần cuối) để thống nhất về nội dung, chương trình Đại hội và dự kiến công tác nhân sự Ban Chấp hành mới chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III (2015 – 2019).Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội, dự kiến chương trình, nội dung Đại hội; báo cáo  Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2015 – 2019), dự kiến danh sách BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; dự kiến Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam.


Hội nghị đã dành thời gian để các vị ủy viên BCH bàn bạc, trao đổi về các nội dung Ban Thường vụ đã báo cáo. Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ trì Hội nghị đã giải đáp, làm rõ các ý kiến đã nêu tại Hội nghị.
 

Sau khi trao đổi và nghe Thường trực Tỉnh Hội trình bày, BCH cơ bản thống nhất về công tác chuẩn bị cho Đại hội như báo cáo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh, kể cả về số lượng, cơ cấu thành phần BCH khóa III và dự kiến Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 


Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III (2015 – 2019) sẽ tổ chức trong hai ngày 21 và 22/5/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh./.

Trần Trung                                                      


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)