Hội Khuyến học tỉnh tập huấn Ban Khuyến học các cơ quan cấp tỉnh.
Ngày 17/6/2016 tại thành phố Phan Thiết, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tập huấn Ban  Khuyến học các cơ quan cấp tỉnh (lần thứ 2 năm 2016).

Tham dự Hội nghị Tập huấn có đại diện Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh (chưa dự tập huấn lần 1); Các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề có liên quan.

Đây là Hội nghị tập huấn lần thứ hai do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức riêng cho Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh, nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về Tổ chức và Hoạt động của Ban (Hội) Khuyến học trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thông qua đó, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng “Đơn vị học tập” theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và các văn bản của UBND tỉnh về thực hiện Đề án này ở tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo có liên quan của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; hướng dẫn về Tổ chức và Hoạt động của Ban (Hội) Khuyến học trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến học ở cơ quan. 

Sau khi được quán triệt, hướng dẫn các nội dung chính nêu trên, Ban Tổ chức lớp tập huấn đã dành thời gian cho các đại biểu tham dự trao đổi những vấn đề vướng mắc; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã giải đáp các ý kiến được nêu tại Hội nghị; đồng thời hướng dẫn thêm những công việc các cơ quan, đơn vị cần làm sau Hội nghị tập huấn ở tỉnh, để tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học ở cơ quan, đơn vị mình./. 
                                                                                                          Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN:
Các đ/c lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn

Đại biểu dự Hội nghị

Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)