Kết quả công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm ở tỉnh Bình Thuận
Ngày 29/7/2016, tại thành  phố Phan  Thiết, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học  6 tháng cuối năm 2016.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy các vị ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh và Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thiệu  đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác Khuyến học trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã kết nạp 7.751 hội viên mới, đạt 44% kế hoạch năm, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh lên 146.642 người, đạt tỷ lệ 11,16% so với tổng dân số của tỉnh. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là tổ chức chi hội ở thôn, khu phố và tổ chức Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở Hội Khuyến học; 249 Hội và Ban khuyến học ở các cơ quan, trường học và 1.591 chi hội. Sáu tháng đầu năm, Tỉnh Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 501/QĐ-UBND  ngày 24/02/2016 ban hành Bộ Tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”,  “Đơn vị học tập” và Quy trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổ chức in ấn các văn bản, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho cấp huyện, cấp xã, chi hội thôn, khu phố để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Đến nay, việc triển khai thực hiện 4 mô hình đã được triển khai xong ở cấp huyện, cấp xã; đang triển khai đến thôn, khu phố và hộ gia đình thực hiện. Các cơ sở Hội đã phối hợp với UBMTTQ cùng cấp và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu phố vận động 113.272 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tăng 4.559 hộ so với cùng kỳ năm 2015 (bằng 38,40% so với tổng số hộ toàn tỉnh). Có 52 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học” và 179 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” năm 2016.

Các địa phương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ mở được 859 lớp học tập, tập huấn với 64.779 lượt người tham dự, đạt 51,7% kế hoạch năm, (tăng 2.487 lượt người học so với cùng kỳ năm 2015). Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp làm việc với 8/10 huyện, thị xã, thành phố về tình hình tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ. Bên cạnh kết quả đạt được, đa số TTHTCĐ vẫn lúng túng, chưa chủ động xây dựng được kế hoạch hoạt động và kế hoạch mở lớp. Phó Giám đốc TTHTCĐ là giáo viên được cử sang chưa làm được vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm; nhiều nơi kinh phí được cấp không sử dụng hết. Các cấp Hội đã có nhiều cố gắng và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” triển khai vận động quỹ đạt tổng trị giá 13.112.227.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 109% kế hoạch năm 2016. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh 403.489.000đ, cấp huyện và xã 12.708.788.000đ. Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện, cơ sở) kể cả tồn quỹ năm 2015 chuyển sang là: 34.461.524.000đ, tăng 1.850.165.000đ so với cùng kỳ năm 2015. Với nguồn vận động đó, Quỹ Khuyến học 3 cấp đã chi 13.001.915.000đ, bằng 99% so với tổng nguồn vận động mới. Trong đó, đã cấp 5.847 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền là 4.246.820.000 đồng; Hỗ trợ cho học sinh nghèo (kể cả hiện vật quy tiền) 20.356 suất, trị giá 4.062.568.000 đồng; Khen thưởng học sinh giỏi (kể cả hiện vật) 48.767 suất, trị giá 3.576.965 đồng; Hỗ trợ thầy, cô giáo 579 suất với tổng số tiền là 99.223.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 459.245.000 đồng; Chi quản lý 99.304.000 đồng; Chi khác 457.790.000 đồng. 
 
  Riêng Quỹ cấp tỉnh 6 tháng đầu năm đã chi 1.150.106.000đ. Cụ thể là, cấp 1.026 suất học bổng, với tổng số tiền 1.072.144.000đ. Trong số này có 411 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 758.500.000đ; 50 suất “Học bổng khuyến học”, trị giá 25.000.000 đồng; 12 suất do Hiệp hội trao đổi sư phạm Pháp Việt tài trợ, trị giá 18.144.000đ; chi hỗ trợ 553 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 với tổng số tiền 276.500.000đ; chi quản lý quỹ 46.642.000đ và chi khác 25.320.000đ). Tổng số tiền tồn Quỹ ở cả 3 cấp Hội trong tỉnh là 21.459.609.000đ (tăng 2.176.267.000đ so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, tồn Quỹ cấp tỉnh 7.295.474.000đ; cấp huyện 6.618.386.000đ và cấp cơ sở là 7.545.751.000đ.

Nội dung nổi lên được các địa phương phản ảnh là, hoạt động còn lúng túng của Ban quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng, không chủ động xây dựng được kế hoạch mở lớp… Kiến nghị ngành Giáo dục và UBND tỉnh xem xét có biện pháp củng cố.

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Hội nghị thống nhất xác định những công việc trọng tâm là: Phối hợp với Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đẩy mạnh công tác vận động quỹ và tổ chức tốt đêm truyền hình trực tiếp ở tỉnh vào tối 26/8/2016; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về nhân rộng các mô hình học tập và chỉ đạo điểm về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; làm tốt công tác xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và công tác hỗ trợ nhà trường trong năm học mới; phát triển hội viên mới và vận động nhân dân tham gia các lớp học tại TTHTCĐ đạt chỉ tiêu đề ra; tổ chức tốt công tác tập huấn ở các địa phương; tổ chức Đoàn đại biểu Hội Khuyến học tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V tại Hà Nội…
                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:


Đại biểu dự Hội nghị


Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị


Đồng chí Phạm Hữu Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh kết luận Hội nghị


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)