Phan Thiết 9 tháng đầu năm vận động gần 4 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Hội Khuyến học TP tổ chức trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
Trong bối cảnh chung của tình hình KTXH ở địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng 9 tháng đầu năm 2016, Hội khuyến học 2 cấp ở thành phố Phan Thiết đã phối hợp vận động “Tiếp bước cho em đến trường” gần 4 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và hội viên Hội Khuyến học từ thành phố đến phường, xã đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội; các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng trị giá gần 4 tỉ đồng. Thông qua đó, đã kịp thời trao 891 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng số tiền 775.810.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 6.861 suất với số tiền 1.454.207.000 đồng; Khen thưởng học sinh 15.960 suất. với số tiền 1.421.042.000 đồng; Hỗ trợ giáo viên 76 suất, với số tiền 23.440.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 103.635.000 đồng.
 
Bên cạnh việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, Hội cũng đẩy mạnh việc củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên. Trong 9 tháng đã phát triển thêm 1.708 hội viên mới, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay của thành phố lên 20.134 người. Có 17/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, với tổng số 15.596 hộ đăng ký; có 29/131 khu phố, thôn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” và 38 đơn vị cấp xã đăng ký xây “Đơn vị học tập”. Hội cũng đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND Bình Thuận về Triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./. 
                                                                                                       LMC


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)