Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở huyện Bắc Bình
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016, ngày 16/11/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động ở huyện Bắc Bình.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh tại huyện Bắc Bình do đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh làm trưởng đoàn. Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện, Đoàn đã đi thực tế ở xã Phan Hiệp và thị trấn Chợ Lầu, đến thăm gia đình một số em học sinh, sinh viên được xét cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh và của huyện. Tại gia đình các học sinh, sinh viên, tất cả các em được xét đúng đối tượng theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh, là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ gia đình có nhiều khó khăn; các em đều học khá hoặc giỏi và có hạnh kiểm tốt; học bổng được cấp đã được trao cho các em và gia đình nhận.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện, nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm 2016; đồng thời kiểm tra hồ sơ xét cấp học bổng và chứng từ thu, chi quỹ cấp huyện trong năm 2016. Kết quả kiểm tra, năm 2016 huyện Bắc Bình đã triển khai thực hiện khá tốt cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Ban Chỉ đạo được củng cố, có sự phối hợp tốt và hoạt động có sáng tạo trong tổ chức vận động các chức sắc và tín đồ có đạo tham gia ủng hộ. Kết quả vận động quỹ và cấp học bổng ở cấp huyện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, ở cấp xã còn một số nơi vận động quỹ đạt thấp. 

Việc quản lý quỹ và xét cấp học bổng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định tài chính và quy chế của Ban chỉ đạo tỉnh. 
Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban Chỉ đạo huyện chú ý chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn và có kế hoạch, biện pháp huy động quỹ tốt hơn; đồng thời chú ý theo dõi kết quả cấp học bổng của cấp tỉnh và cấp huyện cho học sinh, sinh viên, kể cả sau khi các em ra trường, có công ăn việc làm ổn định…

Theo kế hoạch, năm 2016 Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra ở 4 huyện: Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Phú Quý. Các địa phương còn lại tự kiểm tra báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh.
                                                                                                                                           Trần Trung

HÌNH ẢNH KIỂM TRA TẠI BẮC BÌNH:

Kiểm tra thực tế gia đình học sinh, sinh viên được cấp học bổng

Làm việc với Ban Chỉ đạo huyện:Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)