Xã Hòa Thắng tổng kết công tác khuyến học năm 2016.
Hội khuyến học xã Hòa Thắng vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2016, đề ra phương hướng hoạt động năm 2017.

Trong năm, Hội Khuyến học xã đã kết nạp 111 hội viên mới, nâng số hội viên hiện có lên 933 người. Hội đã vận động xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” được 183 triệu đồng, đạt 369% chỉ tiêu. Từ nguồn Quỹ trên, hội Khuyến học xã đã cấp 55 suất học bổng và “Tiếp bước cho em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sữa chữa trường lớp và trang thiết bị cho một số trường học trên điạ bàn xã; phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã mở 10 lớp học, nội dung các lớp học về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền về phòng chống muỗi Zika, triển khai một số Luật mới… thu hút đông đảo người dân tham gia.

Để phát huy những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những khuyết điểm tồn tại năm 2016. Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Hội Khuyến học xã đã xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, đặc biệt là tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt và vượt chỉ tiêu của Hội cấp trên đề ra… 

Dịp này, UBND xã Hòa Thắng,  Hội khuyến học xã đã khen thưởng cho 12 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016/.

                                                                                                   Tương Lai


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)