KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2016 Ở HUYỆN TUY PHONG
Năm 2016, mặc dù tình hình đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tác động không ít đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của UBND huyện và ngành cấp trên, công tác Khuyến học ở địa phương tiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ.
Ngay từ đầu năm, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Hội cơ sở xã và thị trấn; phối hợp chặt chẽ với các ngành và đoàn thể có liên quan, nhất là ngành Giáo dục&Đào tạo, tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Theo đó 12/12 xã đã tổ chức tập huấn, triển khai, đăng ký và cuối năm đã bình xét công nhận 11.905 “Gia đình hiếu học”, đạt tỉ lệ 125,31% kế hoạch; công nhận 4 “Dòng họ hiếu học”, 16 thôn khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 38 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; có 485 gia đình hiếu học tiêu biểu được biểu dương trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. 

Các xã, thị trấn đã phát triển được 1.75 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn huyện lên 19.558 người, đạt tỉ lệ 13,27 % so với dân số. Phối hợp mở 2 lớp tập huấn về các mô hình và “Cộng đồng học tập” cấp xã cho 239 người dự; Hội khuyến học các cơ sở cũng đã phối hợp tổ chức được 151 lớp tập huấn tại các Trung tâm học tập cộng đồng, với số lượng 9.315 lượt người tham dự, trong đó có 5 Trung tâm học tập cộng đồng thu từ hoạt động mở lớp được 4.000.000 đồng. 

Công tác vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016 đạt tổng trị giá là 2.463.989.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 246,39% kế hoạch, trong đó cấp huyện đã vận động được 743.048.000 đồng; riêng tiền mặt vào tài khoản của Hội khuyến học huyện là 427.541.000 đồng, đạt tỉ lệ 171% kế hoạch.  

Trong năm, Hội khuyến học huyện đã vận động 12 Đoàn từ thiện trực tiếp trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập như vở, bút, cặp táp… cho 845 học sinh, với tổng trị giá là 296.500.000 đồng. Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện đã trao 304 suất học bổng, trị giá 260.500.000 đồng, trao 01 căn nhà tình thương tại xã Bình Thạnh, trị giá 40.000.000 đồng; trong đó có 80 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 126.500.000 đồng, (tăng 20 suất so với năm 2015) và 224 suất học bổng khuyến học, trị giá 134.000.000 đồng, tăng 186 suất so với năm 2015; khen thưởng 07 học sinh đạt giải nhì các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 với số tiền là 2.541.000 đồng...

Hội khuyến học các xã, thị trấn, trong năm 2016 đã vận động Quỹ khuyến học đạt tổng trị giá 1.494.891.000 đồng; đã chi cấp học bổng 785 suất, với tổng số tiền 518.800.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo (kể cả hiện vật quy tiền) 3.016 suất, với tổng số tiền 426.431.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 7.336 suất, tổng số tiền 438.809.000 đồng; hỗ trợ thầy, cô giáo 49 suất, với số tiền 14.400.000 đồng; chi sửa chữa trường lớp: 33.390.000 đồng...

Riêng nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, có 8/12 Ban Chỉ đạo xã tổ chức bằng hình thức văn nghệ gây quỹ (Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Hòa Phú, Phước Thể), hoặc tổ chức buổi Lễ phát động ủng hộ Quỹ (Liên Hương, Phan Rí Cửa, Phú Lạc, Bình Thạnh), các xã còn lại vận động trực tiếp, với tổng số tiền là 350.513.000 đồng, trao 155 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền là 227.900.000  đồng.

Trong năm, Hội khuyến học huyện luôn phối hợp với cấp ủy, UBND các xã thị trấn trong việc quan tâm chỉ đạo công tác khuyến học, vận động quỹ khuyến học và đặc biệt củng cố nhân sự cán bộ chủ chốt ở 03 xã Chí Công, Phong Phú và Hòa Phú; chú ý giao ban hướng dẫn các xã trong việc tổ chức các hoạt động tại địa bàn cơ sở và tham mưu UBND cùng cấp triển khai các mô hình, xây dựng xã hội học tập, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời…

Nhìn chung, công tác khuyến học ở địa phương năm qua đã có bước tiến, nhờ sự phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp trong công tác tổ chức, tham mưu, vận hành các mặt công tác khuyến học, chú trọng thực hiện chế độ giao ban, sơ tổng kết, động viên khích lệ kịp thời, bám kế hoạch, tranh thủ được sự chỉ đạo của Hội cấp trên, của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện. Chính vì vậy, vai trò của Hội khuyến học các cấp được thể hiện khá rõ nét và được sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và trong các tầng lớp nhân dân.

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương đạt được những kết quả, thành tích cao hơn nữa, ngoài sự nỗ lực tự thân và phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi hội; Hội khuyến học các cấp rất cần sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của những tấm lòng thơm thảo của cán bộ, hội viên, của những tổ chức, cá nhân tâm huyết để trên quê hương Tuy Phong chúng ta ngày càng nhiều các em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp tục cắp sách đến trường.  
                                                                                        Trần Hạnh 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC NĂM 2016:


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)