Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017
Ngày 11/4/2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2016 và thống nhất kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2017.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất về nội dung dự thảo báo cáo tổng kết cuộc vận động năm 2016 và kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017; bàn thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết ở tỉnh vào cuối tháng 4/2017.

Kết quả, trong năm 2016, tổng giá trị vận động quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đạt trên 30,5 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức vận động đạt trên 17,7 tỷ đồng. Riêng ủng hộ bằng tiền là 5,375 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo 3 cấp, đã cấp 2.393 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng trị giá trên 4,3 tỷ đồng. Đồng thời, Hội Khuyến học các cấp đã cấp 9.784 suất “Học bổng Khuyến học”, trị giá trên 4,9 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo trên 43.604 suất, trị giá trên 9,2 tỷ đồng; khen thưởng học sinh giỏi trên 75.000 suất, trị giá trên 6,6 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa trường lớp trên 1,2 tỷ đồng… 

Kế hoạch năm 2017, Ban Chỉ đạo tỉnh dự kiến vận động đạt tổng trị giá trên 15 tỷ đồng; cấp 2.150 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường". Trong đó, vận động quỹ cấp tỉnh đạt 1,8 tỷ đồng và cấp 450 suất học bổng; tỉnh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vào tối 25/8/2017. 

                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)