Tổ chức văn nghệ vận động Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”
Tối ngày 02/4/2017, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã  phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Di La (La Gi)  tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ nhằm vận động gây Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017

Thực hiện cuộc vận động“Tiếp bước cho em đến trường” do Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã La Gi phát động, được sự cho phép của UBND thị xã, tối ngày 02/4/2017, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã  phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Di La (La Gi)  tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ nhằm vận động gây Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017.

Buổi biểu diễn đã được các cơ quan, ban, ngành, các Hội, đoàn thể, phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng tham dự. Qua buổi biểu diễn văn nghệ, với sự ủng hộ tự nguyện của nhân dân, của phụ huynh các em học sinh, sinh viên và môt số cơ quan, đoàn thể… đã ủng hộ hơn 20 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của thị xã. 

Lê Văn Phượng
Hội Khuyến học TX La Gi


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)