Thị xã La Gi tập huấn về triển khai nhân rộng 4 mô hình học tập
Ngày 06/6/2017, UBND thị xã La Gi đã mở Hội nghị tập huấn "Thực hiện những nội dung trọng tâm theo Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập"  giai đoạn 2016-2020.

Dự Hội nghị có lãnh đạo UBND thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường trong thị xã. Đối tượng tập huấn là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học và Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở các xã, phường. Tổng số đại biểu tham dự là 73 người.
         
Với thời gian tập huấn một ngày, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện đúng Quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận các danh hiệu xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng học hiếu học, cộng đồng học tập và đơn vị học tập” theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh, Hướng dẫn số 27-HD/KHBT ngày 12/4/2017 của Hội Khuyến học tỉnh; quán triệt nội dung các Công văn số 516-CV/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 476-CV/TU ngày 04/01/2017 của Thường vụ Thị ủy La Gi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở và các hướng dẫn cụ thể của Hội Khuyến học thị xã La Gi.
        
Lớp tập huấn đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng cho các cán bộ, hội viên được giao làm công tác vận động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
        
Ngay sau Hội nghị tập huấn của thị xã, theo đúng kế hoạch của UBND thị xã, các xã, phường sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng ở địa bàn thôn, khu phố, dòng họ và các đơn vị trực thuộc xã, phường để thực hiện.

                                                                          Tin: Hội Khuyến học thị xã La Gi


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)