Phan Thiết 6 tháng đầu năm vận động trên 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Ký kết giao ước thi đua năm 2017
Sáu tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học TP. Phan Thiết và các phường, xã đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. 


Thông qua công tác vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn... Trong 6 tháng đầu năm đã vận động tổng trị giá 3.207.430.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), đạt 128,2% kế hoạch năm. Qua đó, đã cấp 413 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền 490.710.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 1.724 suất, với số tiền 561.982.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 17.063 suất với số tiền 1.759.328.000 đồng, hỗ trợ giáo viên 06 suất với số tiền 10.000.000đ; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp 121.630.000đ. 

Đồng thời, với công tác vận động xây dựng quỹ, Hội Khuyến học cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội, 6 tháng đầu năm 2017 đã phát triển mới 1.082 hội viên, tăng 72,4% so cùng kỳ năm trước, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 21.602 hội viên, đạt tỷ lệ 9,5% so với dân số. Phối hợp với lãnh đạo các phường, xã củng cố, kiện toàn một số tổ chức Hội còn thiếu chức danh chủ chốt, các tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, về cơ bản đến nay, Hội Khuyến học các phường, xã đã đủ các chức danh chuyên trách theo qui định.

 Đến nay, có 18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 23.916 hộ, đạt 108,9% kế hoạch năm và tăng 54,8% so cùng kỳ năm 2016; có 58/131 khu phố, thôn; 66 đơn vị; 04 dòng họ đăng ký xây dựng khu phố, thôn, dòng họ, đơn vị học tập. Các TTHTCĐ đã mở được 94/89 lớp, tăng 5 lớp so với cùng kỳ và có 6.733/8.004 lượt người tham gia học tập.

Thời gian đến, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tieu kế hoạch do Hội khuyến học tỉnh và UBND thành phố giao./.

                                                                                   Lương Minh Châu 
                                                                            Hội khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)