Bắc Bình sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 30/6/2017, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội. Toàn huyện đến nay có 197 chi hội, phát triển mới 970 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 13.053 người. Trong thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình đã vận động xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 191%. Theo đó, Huyện hội đã thực hiện cấp hơn 5.000  suất học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho các em học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”  và “Đơn vị học tập”  không ngừng được phát triển. Đến nay, toàn huyện có 11.369 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, 16 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”, 31 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” và 16 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập” theo các Tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và  “Đơn vị học tập” từ Huyện Hội đến cơ sở, tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả theo chỉ tiêu của tỉnh Hội đề ra.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 2 tập thể, 2 cá nhân và trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2016.  
                                             Chung Diễm
                                                          Đài Bắc Bình

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)