Thị xã La Gi sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 07/7/2017, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.Dự Hội nghị có lãnh đạo UBND thị xã, Trưởng Ban Dân vận, đại diện UBMTTQVN, các đoàn thể,  các ủy viên BCH Hội Khuyến học thị xã, thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, phường trong thị xã.

 Hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được của hoạt động khuyến học trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức vận động Quỹ Khuyến học của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã và các xã, phường, đến nay đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. 

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham gia về các biện pháp nhằm tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã La Gi. Lãnh đạo các xã, phường cần chỉ đạo tập trung hoàn thiện Quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận các danh hiệu trong năm 2017 theo Quyết định 501/QĐ-UBND của UBND tỉnh và đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Hội Khuyến học và Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 
                                                        
                Lê Văn Phượng
Hội Khuyến học TX. La Gi


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)