Giao ban công tác Khuyến học Cụm miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 14/7/2017, tại tỉnh Bình Dương, Cụm công tác Khuyến học các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự, có các Đoàn đại biểu của Hội Khuyến học 8 tỉnh, thành trong Cụm là: Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. Dự Hội nghị còn có ông Phạm Thanh Phong và bà Trương Thị Hiền – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Dương Văn Đóa lãnh đạo Văn Phòng 2, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đại biểu các Ngành có liên quan và các cơ quan truyền thông của tỉnh Bình Dương.

Hội nghị đã nghe ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, kiêm Cụm Trưởng trình bày báo cáo tổng hợp về kết quả công tác Khuyến học ở các tỉnh, thành trong Cụm 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong Cụm miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm được thực hiện khá tốt. Cụ thể là, công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội được các tỉnh, thành quan tâm, đã phát triển thêm 106.805 hội viên mới, nâng tổng số lên 2.729.316 hội viên, đạt tỷ lệ 14,94% so với tổng dân số; xây dựng mới 1.788 Chi hội và Ban Khuyến học, nâng tổng số lên 62.306 chi hội, Ban khuyến học. Chất lượng hội viên từng bước được nâng cao, thể hiện ở tỷ lệ hội viên là đảng viên tuy chưa thống kê đầy đủ, nhưng đã đạt tỷ lệ trên 50,8%; hội viên được cấp thẻ ở nhiều tỉnh, thành đạt trên 50%; hội viên đóng hội phí đạt 42,5%... 

Vận động xây dựng quỹ Khuyến học 6 tháng đầu năm trong Cụm đạt 220,089 tỷ đồng, bình quân đạt 12.000đ/người dân (so với tổng dân số), trong đó các tỉnh vận động quỹ cao như Đồng Nai trên 61 tỷ; TP. Hồ Chí Minh 42,5 tỷ; Bình Dương 33,2 tỷ… Các tỉnh phấn đấu đến cuối năm vận động quỹ đạt bình quân 25.000đ/người dân. Bên cạnh vận động xây dựng quỹ tập trung, phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất khuyến học” trong gia đình được Hội Khuyến học nhiều tỉnh thành phát triển. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, ở 5/8 tỉnh (Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng số 117.059 con heo đất khuyến học, với tổng số tiền 22.083.986.000 đồng.

Về triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành trong Cụm đều nỗ lực thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm đã có 1.726.544 hộ gia đình/tổng số 4.081.303 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 42,3%; 678/764 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, đạt 88,7%; 5.149/7.110 thôn, ấp, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đổng học tập”, đạt 72,4%... Đáng chú ý là nhiều tỉnh, thành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế hoạch và cấp kinh phí để thực hiện các mô hình học tập ở địa phương. Trong đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp kinh phí trên 3,7 tỷ đồng để triển khai nhân rộng các mô hình học tập cho cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã từ năm 2017 đến 2020.

Việc triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2016 các tỉnh, thành trong Cụm đều tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện đại trà trong năm 2017. 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã nói rõ thêm về những nét nổi bật trong hoạt động Khuyến học, khuyến tài, XD XHHT ở tỉnh. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức sơ kết 1 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tập huấn, quán triệt sâu kỹ Quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình học tập; cấp kinh phí trên 3,7 tỷ đồng cho cả cấp tỉnh, huyện, xã và thôn, khu phố. Tỉnh đã in ấn các biểu mẫu đăng ký, đánh giá các mô hình học tập đến hộ gia đình trong toàn tỉnh; đồng thời đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn lần thứ 2 và kiểm tra, giám sát, uốn nắn việc triển khai thực hiện ở các địa phương… Đồng chí cũng nói rõ thêm, việc Bình Thuận dùng tên gọi “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” (thay cho Gia đình học tập, dòng họ học tập) trong giai đoạn 2016 – 2020, đã có báo cáo và được sự đồng ý của đ/c Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội nghị cũng đã nghe ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu, thông tin thêm về việc chuẩn bị của Trung ương Hội tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tham mưu ban hành Chỉ thị mới phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Kết luận Hội nghị, ông Lê Minh Thành - Trưởng Cụm khuyến học miền Đông Nam bộ đã đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các tỉnh, thành trong Cụm 6 tháng đầu năm; nêu rõ những hạn chế, tồn tại và nhấn mạnh những công việc trọng tâm Hội Khuyến học các tỉnh, thành cần tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2017./.

Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)