Hoạt động “Tiếp bước cho em đến trường” 6 tháng đầu năm ở huyện Tuy Phong
Sáu tháng đầu năm 2017, Tuy Phong đã vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” được 1.736.877.000 đồng, trong đó vận động “Tiếp bước cho em đến trường” 423.172.000 đồng

Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tuy Phong vừa tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo huyện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức buổi lễ tiếp nhận quỹ khuyến học và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017. 
     
Sáu tháng đầu năm 2017, Tuy Phong đã vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” được 1.736.877.000 đồng, trong đó vận động “Tiếp bước cho em đến trường” 423.172.000 đồng, bao gồm: cấp huyện: có 74 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 196.075.000/250.000.000 đồng, đạt 78,43% kế hoạch; các xã, thị trấn: 227.097.000 đồng; so với cùng kỳ tăng 65.651.000 đồng. 

Sáu tháng đầu năm 2017, Quỹ khuyến học của huyện đã cấp 80 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 66.500.000 đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 20 suất, đạt 114,28% kế hoạch tỉnh giao. Đồng thời đã cấp 100 suất học bổng khuyến học, trị giá 50.000.000 đồng, tăng 43 suất so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn vận động các nhà tài trợ trao học bổng và quà trực tiếp cho 1.160 học sinh gồm: Xe đạp, vở, quần áo, học bổng… Tổng trị giá thành tiền là 458.000.000 đồng; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã xét cấp 157 suất, trị giá 134.500.000 đồng. 

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện đã đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua tương đối tốt; một số Ban chỉ đạo xã, thị trấn có chú ý thực hiện công tác sơ tổng kết, tổ chức vận động các nhà hảo tâm, tổ chức Lễ phát động gắn với trao học bổng, nên đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp một số ngành trong công tác vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”; vận động các tổ chức, cá nhân về trực tiếp trao học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập cho học sinh tăng so với cùng kỳ năm trước; việc xét cấp học bổng cho học sinh kịp thời, số lượng tăng so với cùng kỳ. Một số thành viên Ban Chỉ đạo bám chương trình kế hoạch của Ban chỉ đạo có văn bản đôn đốc nhắc nhở cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo huyện cũng đã chỉ ra một số khuyết nhược điểm, đó là số ít thành viên chưa quan tâm nhiều đến việc vận động cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách thực hiện cuộc vận động; công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; số ít Ban chỉ đạo xã, thị trấn chưa tổ chức Lễ phát động gây quỹ trong 6 tháng đầu năm 2017; việc hội họp, giao ban Ban chỉ đạo cơ sở có nơi thực hiện chưa thường xuyên; chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan thành viên và Ban chỉ đạo xã, thị trấn chưa kịp thời.

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, đồng thời chuẩn bị các mặt tiến tới tổ chức buổi lễ tiếp nhận quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện đề nghị các cơ quan thành viên, trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, cần giành thời gian quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác vận động tuyên truyền ngay tại cơ quan, đơn vị và địa bàn mình phụ trách; đồng thời tham gia cùng với Thường trực Ban chỉ đạo vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”, làm cho cuộc vận động có tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Tuy Phong.
Trần Hạnh

HÌNH ẢNH TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH
                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)