Hội Khuyến học phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
Là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp và Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố chủ động phối hợp và tích cực tham gia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.


Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai tổ chức ở các thôn, khu phố trong toàn tỉnh. Thông qua đó nhằm tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Để phối hợp, tham gia tổ chức Ngày hội, là một tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp và các Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và Ban Công tác Mặt trận tổ chức tốt việc bình xét công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” gắn với bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa” năm 2017. Căn cứ kết quả xét, công nhận các danh hiệu này, lựa chọn những “Gia đình hiếu học” tiêu biểu, “Dòng họ hiếu học” tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội. Căn cứ nguồn quỹ của Hội Khuyến học các cấp và của Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố và khả năng vận động để xét trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, phấn đấu mỗi khu dân cư trao được 5 suất học bổng trở lên. Đồng thời, chỉ đạo hội viên Khuyến học tích cực tham gia các hoạt động và tham dự đông đủ Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc do Ban Công tác Mặt trận tổ chức.

Riêng ở cấp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã chi quỹ Khuyến học 20 triệu đồng để cấp 40 suất “Học bổng khuyến học” cho học sinh ở các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi và Thành phố Phan Thiết và cử các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Hội về tham dự, trực tiếp trao học bổng trong Ngày hội các địa phương trên./. 
                                                                                     Trần Trung

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI Ở KP3 PHƯỜNG HÀM TIẾN
Đ/c Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinhCác tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)