Hội Khuyến học tỉnh tập huấn công tác Khuyến học năm 2017
Ngày 15/12/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Khuyến học năm 2017 cho cán bộ các huyện, thị, thành Hội trong tỉnh.


Tham dự Hội nghị Tập huấn ở tỉnh có đồng chí lãnh đạo Hội, Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh; Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã hướng dẫn, triển khai các nội dung: Về tổ chức và hoạt động của Chi hội Khuyến học thôn, khu phố; công tác Thi đua, khen thưởng của Hội Khuyến học các cấp; hướng dẫn tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và phổ biến chủ trương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Hội Khuyến học tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Đợt này, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã in, gởi tài liệu cho các huyện về tổ chức tập huấn lại các nội dung trên cho Hội cấp xã và các chi hội thôn, khu phố.

Sau khi hướng dẫn, triển khai các nội dung chính nêu trên, Hội nghị đã dành thời gian để các huyện, thị, thành Hội trao đổi những vấn đề vướng mắc; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã giải đáp các ý kiến được nêu tại Hội nghị; đồng thời hướng dẫn thêm một số nội dung Hội Khuyến học các huyện cần lưu ý khi hướng dẫn triển khai thực hiện cho cơ sở, nhất là chi hội ở thôn, khu phố.
                                                                                                          Trần Trung

HÌNH ẢNH HN TẬP HUẤN


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)