Thành phố Phan Thiết phấn đấu vận động 4 tỷ đồng quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” trong năm 2018
Vừa qua, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”,”Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh” và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Đến dự hội nghị có ông Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; Chủ tịch Hội Khuyến học các phường, xã; Ban Khuyến học các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. 

Thừa ủy nhiệm của UBND thành phố, Hội Khuyến học thành phố đã báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 493 của UBND tỉnh năm 2017, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017; tập huấn một số nội dung công tác Hội Khuyến học. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Trong năm 2017, Hội Khuyến học từ thành phố đến phường, xã, Ban Khuyến học các Trường THPT đã có nhiều cố gắng triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tại địa phương và đã đạt kết quả khá trên các mặt, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh Hội và Chủ tịch UBND thành phố giao đều đạt và vượt kế hoạch năm cụ thể là: Phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký: 31.939 hộ, đạt tỷ lệ 145% so kế hoạch năm. Số hộ được công nhận 27.520 hộ, đạt tỷ lệ 125% so kế hoạch. Có 02 dòng họ đăng ký xây dựng DHHH; 96/131 thôn, khu phố đăng lý xây dựng “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 73%. Qua bình xét đã có 82 thôn, khu phố đạt chuẩn “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 63% ; 77/90 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 86%; bình xét có 69/86 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 77%; tổng vận động quỹ Khuyến học 4,7 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch năm; trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 625 suất, đạt 223,2% (Trong đó Thành phố 190 suất; phường, xã 326 suất; các trường 109 suất). Vận động tiền mặt vào tài khoản 746.957.000 đồng. (Trong đó, Phường, xã 367.401.000 đồng; thành phố 342.839.000 đồng); phát triển 2.779 hội viên, đạt xấp xỉ 80% % so kế hoạch năm. 

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, Hội Khuyến học thành phố và Hội Khuyến học các phường, xã, Ban Khuyến học các trường Trung học phổ thông thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể: Phát triển hội viên mới 3.800 hội viên tăng 12,5% so với năm 2017; phát động đăng ký và xây dựng đạt danh hiệu GĐHH 30.700 hộ, tăng 69% so với năm 2017; xây dựng 02 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học”; xây dựng Khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” 92 khu phố, tăng 69% so với năm 2017; vận động nhân dân ra học tại TTHTCĐ 17.050 lượt người, tăng 9,4,% so với năm 2017; Tổng giá trị vận động mới quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” 3.840 triệu đồng; vận động quỹ khuyến học ở Hội khuyến học phường, xã 500 triệu đồng (không tính các chi hội khuyến học trực thuộc phường, xã); trong đó tiền mặt vào tài khoản 315 triệu đồng; cấp học bổng cho học học sinh nghèo hiếu học mức 500.000đ/suất, gồm 420 suất; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” mức 01 triệu/suất, gồm 200 suất; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” mức 02 triệu/suất gồm 90 suất.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đánh giá cao kết quả mà Hội Khuyến học thành phố đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế khiếm khuyết mà Hội Khuyến học thành phố cần khắc phục trong thời gian đến để hoạt động của Hội đạt kết quả cao hơn. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Hội Khuyến học thành phố tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố năm 2017./.

                     Lương Minh Châu 
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)