Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác Khuyến học năm 2017 và sơ kết 2 năm nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh
Ngày 19/01/2018, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2017 và sơ kết 2 năm triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” theo Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh.


Dự Hội nghị có các đồng chí và các vị trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2019; Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đoàn thể cấp tỉnh.

Trong năm 2017, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, cụ thể là:
Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, đã phát triển 17.854 hội viên mới, nâng tổng số hội viên khuyến học toàn tỉnh lên 160.683 người, đạt tỷ lệ 12,44% so với dân số của tỉnh; chất lượng hội viên được nâng lên, trong đó số hội viên là đảng viên là 17.288 người, đạt tỷ lệ 50,06% so với tổng số đảng viên ở tỉnh. Hội viên có đóng hội phí là 29.029 người, bằng 22,5% tổng số hội viên; tỷ lệ hội viên được cấp thẻ đạt 59,4%.

Hội Khuyến học đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ mở được 2.203 lớp học tập, tập huấn với 147.815 lượt người tham dự, đạt 113% kế hoạch năm.

Việc triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận trong năm 2017 có bước chuyển biến tiến bộ so với năm 2016, đã vận động 205.767 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt tỷ lệ 68,3% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh; tăng 62.979 hộ so với năm 2016. Bình xét cuối năm, có 181.946 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt tỷ lệ 88% so với số hộ đăng ký và bằng 60% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh, tăng 44.636 hộ so với năm 2016. Có 69/99 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, đạt 69,7% so với tổng số dòng họ có đăng ký; 497/706 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, đạt 69% so với tổng số thôn, khu phố; 589/932 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt 60,8% so với tổng số đơn vị. 

Qua 2 năm triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện; được Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội phối hợp có hiệu quả. Hội Khuyến học các cấp và các chi hội đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ được giao. Các mô hình học tập được triển khai sâu rộng hơn; được nhân dân hưởng ứng thực hiện rộng rãi hơn; kết quả đăng ký và công nhận đều tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước; năm 2017 số gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học vượt chỉ tiêu đề ra gần 100%. 

Công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học được các cấp Hội thực hiện đạt tổng trị giá 34.335.140.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền) đạt 229% kế hoạch năm,  tăng 3.756.446.000đ so với năm 2016. 
Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện và cơ sở) năm 2017, kể cả tồn quỹ năm 2016 chuyển sang là: 58.108.240.000đ, tăng 6.180.299.000đ so với năm 2016. Bình quân quỹ Khuyến học năm 2017 đạt 45.012 đồng/người dân. 

Trong năm, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã chi 31.148.960.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), bằng 90,7% so với tổng nguồn vận động mới trong năm, tăng 2.992.875.000đ so với năm 2016. Trong đó, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 13.442 suất, với tổng số tiền là 10.887.849.000 đồng (Trong đó, có 3.733 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng trị giá 5.548.620.000đ); hỗ trợ cho học sinh nghèo 52.183 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 11.936.229.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 68.556 suất (kể cả hiện vật), trị giá 6.144.830.000 đồng; hỗ trợ thầy cô giáo 652 suất, với tổng số tiền là 157.599.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 846.923.000 đồng…

Công tác liên kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng, tổ chức xã hội làm công tác Khuyến học được các cấp Hội quan tâm thực hiện khá tốt, kể cả ở cấp tỉnh và các địa phương đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN; các sở, ngành có liên quan, các Hội, đoàn thể; Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận; các các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; vận động xây dựng quỹ Khuyến học và  hỗ trợ trực tiếp học bổng, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường, lớp học và vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường lớp… 

Có thể nói, năm 2017 các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện có kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Công tác liên kết, phối hợp với các lực lượng, các tổ chức xã hội được thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn; thông qua đó vai trò, vị trí của Hội Khuyến học các cấp tiêp tục được củng cố, nâng cao…

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.
                                                                                              Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


                                      


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)