Huyện Bắc Bình tổng kết công tác Khuyến học năm 2017
Hội Khuyến học huyện Bắc Bình vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự có ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận.


Trong năm 2017, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội. Toàn huyện đến nay có 201 chi hội, trong năm phát triển mới 1.831 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 13.706 người. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện được nâng cao và đạt nhiều kết quả. Hội Khuyến học huyện và các xã, thị trấn đã vận động xây dựng Quỹ khuyến học đạt tổng trị giá 3,6 tỷ đồng, đạt 290% chỉ tiêu giao. Qua đó, đã thực hiện cấp 368  suất học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho các em học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập… được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và từng bước phát triển. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có hơn 12.000 gia đình đạt “Gia đình hiếu học”; 17 “Dòng họ hiếu học”, 41 “Cộng đồng học tập” và 53 “Đơn vị học tập”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội năm 2018; tập trung vào một nhiệm vụ, giải pháp chính như: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, phát triển các tổ chức Hội và hội viên. Cùng với đó là nâng cao năng lực công tác của cán bộ Hội các cấp, phát triển đa dạng các hình thức Quỹ Khuyến học.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được về công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Bắc Bình trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó cần chú ý thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, triển khai cuộc vận động toàn xã hội tham gia xây dựng công tác khuyến học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng“ Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, xây dựng Quỹ khuyến học đạt kết quả cao.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác khuyến học năm 2017; Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua năm 2018./.

                          Hồng Lanh


Đ/c Nguyễn Văn Thiệu - PCT Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Ký kết giao ước thi đua năm 2018


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)